TV der bevæger dig

Stort tab i Den Jyske Sparekasse

Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted tabte sidste år 179,2 millioner, viser årsrapporten.

Den Jyske Sparekasse har mange filialer i Sydjylland.

Det er gået skidt i 2011 for Den Jyske Sparekasse.
Pengeinstituttet tabte sidste år 179,2 millioner kroner før skat.

Trods underskuddet er sparekassen solid med en egenkapital på næsten 1,6 mia. kr.

I 2010 havde Den Jyske Sparekasse et overskud på 17 mio. kr.

- Sparekassen har med nedskrivningerne i 2011 opbygget en samlet nedskrivningssaldo på 791,1 mio. kr. Denne saldo er en buffer for forventede tab. Vi arbejder hver dag på at skabe de mest fordelagtige løsninger for kunderne via rådgivning og derfor er nedskrivningssaldoen ikke nødvendigvis identisk med tab, siger Sparekassens direktør Claus E. Petersen.