TV der bevæger dig

Svend Auken-pris til fremtidens renseanlæg

Fremtidens Renseanlæg i Billund har i dag modtaget en miljøpris for sin særlige indsats på miljø- og klimadagsordenen.

Prisen hedder Svend Auken-prisen, og er opkaldt efter den tidligere miljøminister. Prisen blev givet på Socialdemokraternes kongres i Aalborg i dag af nuværende miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Som miljøminister kan jeg kun klappe i hænderne. Det er eksempler som dette, vi har brug for i Danmark fremover - og i resten af verden for den sags skyld, sagde miljøministeren ved dagens prisoverrækkelse.

I august tog hun første spadestik til Fremtidens Renseanlæg - eller Billund BioRefinery som det også hedder - og i den anledning sagde hun, at "det bliver et fyrtårn inden for rensningsanlæg. Ikke bare i Danmark, men internationalt."

Det specielle ved rensningsanlægget er en teknologi, der kombinerer rensning af spildevand og bioforgasning af organisk affald på en sådan måde, at der produceres tre gange så meget energi, som der bliver brugt.