TV der bevæger dig

Tjørn skal holde borgere væk fra giftig losseplads i Grindsted

Region Syddanmark ligger låg på den massive og sundhedsskadelige forurening af tungmetaller og medicinrester, som Grindstedværket forårsagede på banegravsdepotet.

02:01

1 af 3

Hundredevis af stikkende tjørne-planter er ved at blive sat op på banegraven i Grindsted. Tjørnene skal holde mennesker og hunde fra at færdes i den massive forurening det daværende Grindstedværk skabte, da det brugte området som losseplads i perioden 1934-1962.

To tons kviksølv, 25 tons tungmetaller samt insektbekæmpelsesmidler, klorerede opløsningsmidler og medicinske stoffer ? i alt 33 tons miljøfremmede stoffer ? nåede Grindstedværket at deponere på området.

Region Syddanmark har gennem de seneste år taget flere hundrede prøver af forureningen og fastslået, at den udgør en risiko for mennesker, hvis der er direkte fysisk kontakt med jorden og ved indånding af dampene fra nogle af de kemiske stoffer, som forurener udeluften over depotet.

Derfor bliver forureningen forseglet.

Til gengæld vil forureningen ikke blive fjernet. De giftige forbindelser truer et af de største grundvandsmagasiner i Midtjylland, men regionens undersøgelser har vist en meget begrænset udvaskning til grundvandet fra depotet. Regionen arbejder derfor med en tidshorisont på 100 ? 300 år og har samtidig appelleret til forskere i hele verden om at komme med løsninger på forureningsproblemerne.

En egentlig oprensning ville løbe op i ca. 140 mio. kroner, mens den nuværende løsning til sammenligning koster omkring 1,8 mio. kroner.

Region Syddanmark er netop gået i gang med fjerne den eksisterende beplantning fra banegraven. Når det arbejde er færdigt om ca. en måned vil der blive lagt en fiberdug på til at markere giftområdet og ovenpå den kommer der en halv meter ren jord, hvori der plantes hvidtjørn, slåen og havtorn, som skal holde folk væk fra grunden.