Truer med strejke i Billund Lufthavn

Størstedelen af personalet i Billund Lufthavn besluttede onsdag aften at varsle en arbejdsnedlæggelse med virkning fra lørdag morgen klokken 03.00.

Det er en strid om løn, der udløser truslen om en arbejdsnedlæggelse. Det er den samme strid der sidste fredag betød en arbejdsnedlæggelse i lufthavnen i to timer.

Personalet forlanger at ledelsen i lufthavnen genoptager lønforhandlingerne og byder mere end de 2,5% i lønstigning, de har tilbudt indtil videre.

Ledelsen har fået en frist til fredag aften klokken 18.00 til at acceptere personalets krav. Sker det ikke vil der ikke blive arbejdet i lufthavnen fra lørdag morgen.

624 i strejke

Fællestillidsmand, Mads Bay, formoder at det er samtlige 624 ansatte, der går i strejke, selvom han opfordrer sine kolleger til at gå i arbejde.

Lufthavnsdirektør, Jørgen Krab Jørgensen, siger til TV SYD at
han ikke kan øge rammen, fordi økonomien ikke gør det forsvarligt.

- Vi arbejder i en branche, hvor konkurrencen er ekstrem hård,
og hvor flyselskaberne er meget hårdt pressede på økonomien ? ikke mindst på grund af de store indtægtstab, der er kommet  -
og måske fortsat vil komme ?  på grund af bl.a. den økonomiske krise og den islandske aske, Siger Jørgen Krab Jørgensen.

Intern mail

I en intern mail til medarbejderne skriver Jørgen Krab Jørgensen blandt andet:

Spillereglerne er sådan, at der kun kan foretages en regulering, hvis ledelse og fællestillidsmanden er enige om det. Når fællestillidsmanden i denne situation ikke mener man kan skrive under, så kan der ikke forekomme en regulering ovehovedet.

Vi står derfor i den ulykkelige situation, at vi ikke har mulighed for at give jer, der er overenskomstansatte, den lønregulering på 533 kr. i gennemsnit for fuldtidsansatte, som vi meget gerne vil give jer.

Hvis arbejdet bliver nedlagt, er situationen ikke bare ulykkelig. Så kan den blive katastrofal.

En overenskomststridig lukning for trafikken i Billund, vil:

1. Koste Billund Lufthavn så meget økonomisk, at vore muligheder for på et senere tidspunkt at øge lønningerne vil blive gjort meget vanskeligere.

2. Ødelægge så meget i forhold til vore kunder, flyselskaber og rejsearrangører, at nogle af dem måske vil overveje at finde andre lufthavne at flyve fra.

3. Ødelægge så meget for de indbyrdes relationer mellem medarbejdere og ledelse og mellem medarbejderne indbyrdes, at virksomheden risikerer at lide under det lang tid fremover.

Jørgen Krab Jørgensen tilføjer, at han vil gøre alt for at flyene kommer i luften lørdag, men kan ikke garantere det. Alle kan blive orienteret om situationen på Lufthavnens hjemmeside i tilfælde af der sker nogen udvikling i situationen.

Lufthavnens hjemmeside.

Billund Lufthavn