TV der bevæger dig

Var det en letbane eller jernbane til Billund?

Forvirring: Var det en letbane eller en jernbane, som Billund skulle have med Togfonden. Svaret er: "Det må vi afgøre senere". Det blev en jernbane.

En letbane er en slags bynært tog, en art sporvogn. Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Var det en jernbane- eller en letbaneforbindelse til Billund lufthavn, som den daværende socialdemokratiske regering blev enige med Dansk Folkeparti om? Begge typer togforbindelse har været nævnt i det seneste døgns diskussion om den manglende finansiering af Togfonden, og nogle har spurgt, hvad er det?

Svaret er begge dele, for aftalen med Togfonden var, at det først skulle afgøres senere. Da den tid kom, blev der truffet beslutning om, at det skulle være en jernbane. Den, der nu hænger i en tynd tråd.

Se nedenfor udsnit af Togfonden-aftalen vedrørende forbindelsen til Billund:

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM:EN MODERNE JERNBANE – UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK14. januar 2014


Banebetjening af Billund
Parterne er enige om, at der etableres en baneforbindelse mellem Vejle og Billund.
En banebetjening af Billund vil bidrage til et generelt løft af den kollektive trafik i Midt- og Østjylland og skabe sammenhæng mellem landsdelstrafikken og de prioriterede byer i Timemodellen, herunder bl.a. Vejle og Herning og Billund. Der afsættes 750 mio. kr. til projektet. Banen får stationer ved Billund Lufthavn og nær Legoland.
Transportministeriet vil på baggrund af drøftelser med de lokale parter komme med et oplæg om alternative linjeføringer, herunder letbane. Aftaleparterne vil drøfte oplægget i april 2014, herunder økonomi.