TV der bevæger dig

Vil sikre giftdepot med tjørn

Region Syddanmark vil sikre giftdepotet Banegraven i Grindsted med hundredvis af stikkende tjørne-planter. Det skal forhindre hunde og børn i at grave sig ned til giftstofferne.

02:35

En vittig person har fjernet et bogstav - men det ændrer ikke ved, at Grindsteds gamle bane-terræn er så forurenet, at det ligefrem er farligt.

1 af 2

- Et enigt udvalg indstiller til regionsrådet, at det bliver første skridt, siger formanden for regionens Grindsted-udvalg, Bent Bechmann (Kons.). Men der er ikke tale om, at vi bare vil gemme forureningen, tværtimod.

Forskere skal hjælpe

Region Syddanmark har gennemført alle de jord-analyser, som findes.

Men en total opgravning vil løbe op i 80 -140 millioner kroner. Og så er problemet bare blevet flyttet et andet sted hen, siger Bent Bechmann.

-Derfor vil vi gerne forsøge at appellere til forskere i hele verden om at hjælpe med løse gift-problemet. F.eks. i EU-regi, siger han til TV SYD.

Tidshorison: 100 - 300 år

Regionens ndersøgelse har vist, at kemikalierne fra Grindstedværkets produktion for mere end 50 år siden, danner nogle meget giftige forbindelser. De trænger langsom ned gennem undergrunden - og truer et af de største grundvandsmagasiner i Midtjylland.

- Vi arbejder med en tidshorisont på 100 til 300 år, forklarer Bent Bechmann.

En værre forurening

På det store banegravsområde skal hele det nuværende dæk-lag skrælles af og erstattes med ny, ren jord/sand. Og så skal de stikkende planter holde mennesker og dyr væk.

Han noterer, at foruden Banegraven står kommune, region og staten overfor en måske endnu værre forurening på lossepladsen i Grindsted.

Den skal i de kommende år gennemanalyseres efter samme model som banegraven.

- Regionen har ansvar for den forurening, der er i jorden, staten for det, som siver ud i vandet- og kommunen skal sikre borgerne mod det, som damper op af jorden, forklarer Bent Bechmann.