Ambulance-konkurs koster regionen dyrt

Hvis Bios kører i grøften, ryger en stor del af den forventede besparelse på at droppe Falck. Udliciteringen ligner ikke en god forretning.

Det kommer til at koste Region Syddanmark mange millioner, at Bios Ambulance Services Danmark krakker. Dermed mister regionen ikke kun de 31,6 millioner kroner, som Bios ikke kan betale tilbage til regionen nu, og som udløser konkursen.

Blandt andet står Region Syddanmark til at gå glip af over 27 millioner kroner, som regionen kræver af Bios for ikke at leve op til forventningerne. Regionens kontrakt med ambulanceselskabet siger nemlig, at Bios skal betale en bod til regionen, hvis selskabet ikke stiller med det aftalte antal ambulancer.

Alene for årets første kvartal er denne bod opgjort til 13,8 millioner kroner. Regionen må højst opkræve en bod på 15 procent af betalingen for tre måneders kørsel. Ellers havde beløbet været endnu højere.

Bios har heller ikke stillet med det aftalte antal ambulancer i april, maj og juni, så årets første halve år ville formentlig udløse en bod på to gange 13,8 millioner = 27,6 millioner kroner. Hvis man regner de første uger af juli med, runder beløbet formentlig 30 millioner kroner, men de penge havner aldrig i regionens kasse.

Der var i forvejen tvivl om betalingen. Bios har nægtet at betale boden, fordi der generelt mangler reddere til ambulancekørsel i Danmark. Derfor har Bios ikke villet tage ansvaret for dette problem.

Dyr jura

Region Syddanmark har allerede haft ekstra udgifter til det fejlslagne samarbejde. En opgørelse fra juni viste, at regionen havde brugt 6,9 millioner kroner på juridisk assistance fra Kammeradvokaten, og dette beløb stiger løbende. 

66 millioner plus det løse

Hvis man lægger disse beløb sammen, har Region Syddanmark mistet mindst 66,1 millioner kroner på Bios-problemerne. Dermed slår den bankgaranti på 55 millioner kroner, som Rabobank har stillet, slet ikke til. Og realistisk set er tabet noget større. Blandt andet rummer regnestykket ikke et ukendt antal mandetimer, som regionens medarbejdere har brugt på at tackle tvister med Bios i det seneste år.

Derudover vil der uundgåeligt være ekstra udgifter, når Region Syddanmark selv skal overtage ambulancekørselen med meget kort varsel. Ingen af de regionsrådsmedlemmer, TV SYD har talt med i dag, har et bud på, hvor dyrt det vil blive. Det er ukendt land.

Bemanding og faglige sager

Men der vil stadig være arbejde til Kammeradvokaten og andre juridiske medarbejdere. Måske skal regionen ud for at leje eller købe bygninger og materiel. Og et af de helt store spørgsmål er personale.

Det er nemlig ingen selvfølge, at Bios’ nuværende medarbejdere blot flytter med over til en regional ambulancetjeneste. Nu er de på en 3F-overenskomst, som er bedre end en FOA-overenskomst hos Region Syddanmark.

Spørgsmålet er, hvad regionen skal tilbyde medarbejderne for at få dem med på holdet og for at få ansat flere reddere. Regionen skal mindst leve op til den bemanding og ambulancedækning, der er aftalt i Bios-kontrakten.

Region Syddanmark garanterer for Bios-reddernes løn efter en konkurs, og det kan ifølge 3F betyde, at regionen også skal tage ansvaret for en stribe faglige sager om genebetaling og manglende betaling af feriepenge med mere. Ingen ved, hvad det kan løbe op i.

Usikker økonomi

Der var ellers forventning om en meget stor besparelse, da regionsrådet for knap to år siden valgte at bryde Falcks næsten 100 år lange monopol i området. Selskaberne Bios og Responce A/S fik 10-årige kontrakter for i alt 490 millioner kroner årligt for at tage over efter Falck. Heraf skulle Bios have 380 millioner kroner for kontrakten.

Samlet er udbuddet 52 millioner kroner billigere end Falcks tidligere kontrakt om året i de første fem år – og 79 millioner årligt i de næste fem år. I alt skulle det give en samlet besparelse på 650 millioner kroner. Så mange penge sparer regionen ikke.

Et af de mange ubesvarede spørgsmål er, om regionen mere permanent selv vil stå for ambulancekørselen fremover, eller om opgaven privatiseres igen. Hvis opgaven kommer i udbud, er der pt. to store operatører på markedet. Det er Falck – og Responce, som Falck købte sidste år.