BIOS-notat var hemmelig

Region Syddanmarks skrivelse om de nye krav til ambulancefirmaet BIOS skulle holdes hemmelig for offentligheden

- Hvem har sendt jer det?

Formanden for præhospitalsudvalget i Region Syddanmark, Thyge Nielsen fra Venstre, var i telefonen ikke just begejstret over, at TV SYD havde fået fat i notatet.

Det gøres meget klart i skrivelsen. Her står der, at det er...

"...af yderste vigtighed, at enhver oplysning om denne henvendelse (brevet til BIOS, red.) holdes strengt fortroligt for at undgå yderligere negativ presseomtale af BIOS."

Afsnittet er placeret lige under det afsnit, hvor det oplyses, at regionen nu har sendt de nye krav til BIOS.

Begrundelsen for, at det skulle holdes hemmeligt, er konsekvensen for, hvad et retsligt opgør mellem BIOS og regionen kan betyde. I notatet står der:

"I modsat fald risikerer regionen, at BIOS i et eventuelt opgør om aftalernes misligholdelse, vil kunne hævde, at regionen selv har været medvirkende til, at BIOS ikke har kunnet opfylde aftalerne."

Det alvorlige i sagen understreges yderligere i brevet, hvor der står, at det "...indskærpes, at regionsrådsmedlemmernes tavshedspligt er belagt med strafansvar".