Falck-boss insisterer på uskyld i Bios-sag

Med erstatningssager lurende er Falck nødt til at anke Konkurrencerådets dom om, at selskab har brudt loven.

På trods af at Konkurrencerådet har afgjort, at Falck har misbrugt sin stilling på markedet for ambulancetjenester til at presse konkurrenten Bios af markedet, fastholder Falck sin uskyld.

Derfor har selskabet anket dommen til Konkurrenceankenævnet. Den beslutning er samtidig truffet med det in mente, at Bios har varslet en erstatningssag.

- Det centrale er diskussionen om, at vi indsamlede og delte information om Bios med pressen og reddere. Der har vi dummet os, og det har vi sagt undskyld for.

quote

Vores juridiske rådgivere er enige med os i, at der ikke er sket noget ulovligt.

Jakob Riis, administrerende direktør, Falck

- Men vores juridiske rådgivere er enige med os i, at der ikke er sket noget ulovligt, siger administrerende direktør i Falck Jakob Riis.

Sagen handler om, at da Bios forsøgte at komme ind på markedet og vandt en kontrakt med Region Syddanmark, førte Falck en kampagne mod selskabet. 

Informationer om det blev indsamlet og delt med pressen og reddere, der overvejede at skifte. Bios beskyldte samtidig Falck for at give reddere lukrative tilbud, der skulle holde dem fra at arbejde for Bios.

Det gjorde, at Bios ikke kunne opfylde sin kontrakt, da selskabet ikke kunne skaffe reddere.

- Vi havde brug for hver og en af de medarbejdere for at leve op til de kontrakter, vi havde indgået.

- Og det har vi efterfølgende kunnet dokumentere ud fra timesedler, siger Jakob Riis, der altså dermed afviser, at Falck bevidst arbejdede imod, at Bios kunne skaffe reddere nok.

- Vi har ikke gjort noget forkert

Falck mener ikke, at kommunikationen om Bios til presse og reddere havde en indflydelse på reddernes valg, og mener dermed ikke, at man har gjort noget forkert. Det sagt, så fortæller Jakob Riis, at der er sket en holdningsændring.

- Vi har en helt anden dialog om det at konkurrere nu. Den åbne og fri konkurrence er vigtig for Falck, og det er noget, vi understreger også internt, siger Jakob Riis.

Sagen om Bios har ikke gjort noget godt for Falcks image, men det er ifølge Jakob Riis ikke en mulighed at holde op med at kæmpe mod en dom for brud på konkurrenceloven.

- Vi var meget gerne foruden alt det her. Men der er varslet erstatningssager, så vi er nødsaget til at anke sagen, gå til domstolene og få en afgørelse, siger Jakob Riis.