TV der bevæger dig

Falck misbrugte sin stilling i kampen mod Bios, slår konkurrencerådet fast

Konkurrencerådet fastslår, at Falck misbrugte sin dominerende stilling i kampen om at holde Bios ude fra ambulance-kørsel i Region Syddanmark.

Konkurrencerådet fastslår, at Falck misbrugte sin dominerende stilling i kampen om at holde Bios ude fra ambulance-kørsel i Region Syddanmark. Foto: Pernille Keller Sand, TV SYD

Konkurrencerådet har netop offentliggjort sin afgørelse, hvori det fastslåes, at Falck Danmark i perioden fra 25. august 2014 til oktober 2015 har misbrugt sin dominerende stilling ved at have fastlagt og gennemført en strategi om at holde det hollandske selskab Bios ude fra det danske marked for ambulancetjenester.

Strategien har haft som formål at skabe usikkerhed og bekymring om Bios som leverandør og arbejdsplads samt at gøre det vanskeligt for Bios at rekruttere ambulancereddere i Region Syddanmark.

Falck meldt til bagmandspolitiet

Konkurrencerådet påbyder blandt andet Falck at ophøre med den ulovlige adfærd. Samtidig har rådet besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse. Det vil dog først ske, efter en eventuel ankesag er afgjort ved Konkurrenceankenævnet.

Falck anker 

Falck undskyldte den 29. juni 2018 offentligt for dele af sin optræden og handlemåder i forbindelse med udbuddet.

- Vi har fået et påbud om ikke at agere, som vi gjorde i 2014-15, hvor vi talte dårligt om en konkurrent. Det efterlever vi selvfølgelig, men anker afgørelsen til Konkurrenceankenævnet og domstolene, siger Jakob Riis, adm. direktør for Falck i en pressemeddelelse. 

Det hollandske selskab Bios har varslet, at Falck kan imødese en erstatningssag.

Vi har sagt og skrevet ting, som er pinlige, men vi har ikke overtrådt konkurrenceloven.

Jakob Riis, adm. direktør, Falck

- Vi beder Konkurrenceankenævnet og senere domstolene afgøre sagen, fordi vi og vores juridiske rådgivere er uenige i rådets konklusioner. Vi har sagt og skrevet ting, som er pinlige, men vi har ikke overtrådt konkurrenceloven. Sagen kan ende i erstatningssager imod Falck. Det er almindeligt og vores juridiske rådgiveres anbefaling, at en sag som denne afgøres ved domstolene, siger Jakob Riis.

Det skriver Konkurrencerådet bl.a.: 

Bios blev Falcks største konkurrent, da selskabet i august 2014 vandt et udbud om at varetage blandt andet ambulancekørsel i Region Syddanmark i en periode på ti år fra september 2015.

Efter udbuddet var afgjort, fastlagde Falck en strategi om at ekskludere Bios fra det danske marked for ambulancetjenester. Strategien blev implementeret via en række aktiviteter, som var tidsmæssigt sammenhængende, og som supplerede hinanden. Aktiviteterne omfatter blandt andet aktiviteter på de sociale medier, formidling af negative historier om Bios, brug af interne nyhedsbreve og –mails samt målrettet påvirkning af ambulanceredderne i Region Syddanmark.

Ambulancereddere er en meget væsentlig – og samtidig en begrænset – ressource for en ambulancevirksomhed. For at kunne opfylde kontrakten med Region Syd var Bios nødt til at erhverve ambulancereddere fra Falck.

Falck spiller en dominerende rolle på markedet. Konkurrencerådet har desuden vurderet, at Falcks ekskluderende aktiviteter ikke var udtryk for almindelig konkurrence på ydelser (dvs. det der konkurrenceretligt kaldes ”competition on the merits”), samt at aktiviteterne samtidig var egnede til at begrænse konkurrencen. Derfor er konkurrencereglerne overtrådt.