TV der bevæger dig

Lønmodtagernes Garantifond vil ikke dække lønkrav fra Bios-ansatte

Lønmodtagernes Garantifond afviser at dække løn til tidligere Bios-medarbejdere, som Region Syddanmark har udbetalt ved Bios-personalets skifte til Ambulance Syd.

Lønmodtagernes Garantifond afviser at dække løn til tidligere Bios-medarbejdere, som Region Syddanmark har udbetalt ved Bios-personalets skifte til Ambulance Syd.

Region Syddanmark oplyser i en pressemeddelelse, at regionen ikke selv blevet kontaktet af garantifonden - men har fået henvendelser fra ansatte, der har fået afslag fra Lønmodtagernes Garantifond.
Regionen garanterer i pressemeddelelsen, at redderne under alle omstændigheder får de penge, de har berettiget krav på. Det betyder, at Region Syddanmark risikerer, at "hænge" på en regning på over 50 millioner kroner.

I forbindelse med at Bios blev erklæret konkurs den 27. juli 2016 skulle medarbejderne i det tidligere BIOS anmelde deres lønkrav fra Bios-tiden til Lønmodtagernes Garantifond. Region Syddanmark havde en klar forventning om, at Lønmodtagernes Garantifond ville dække disse krav.

Det afviser garantifonden nu i breve til berørte tidligere Bios-ansatte og henviser uden videre medarbejderne til at sende deres krav direkte til Region Syddanmark.

Begrundelsen fra Lønmodtagernes Garantifond er , at regionsrådet dagen før konkursen har truffet beslutning om at arbejde for at hjemtage ambulancedriften i tilfælde af konkurs – og åbent har kommunikeret om det. Yderligere skulle det være en begrundelse, at regionen aktivt har kommunikeret med medarbejdere mv. i forbindelse med konkursbegæringen.

3F bekræfter afslag fra Lønmodtagernes Garantifond

Gruppeformand Jan Villadsen, 3F, bekræfter overfor TV SYD, at hans medlemmer, der har kørt for Bios har modtaget breve fra Lønmodtagernes Garantifond med afslag og ovennævnte begrundelse.

- Nu samler vi alle krav og retter dem direkte til Region Syddanmark

Jan Villadsen, gruppeformand, 3F

- Vores medlemmer skal nu gå til deres lokale afdeling og nu samler vi alle krav og retter dem direkte til Region Syddanmark, sigerJan Villadsen til TV SYD.

Region Syddanmark har ikke hørt noget direkte fra garantifonden.

- Vi er forundrede over garantifondens afgørelse

regionsrådsformand Stephanie Lose (V)

- Vi er forundrede over garantifondens afgørelse – hvis det, vi har hørt, er sandt. Selvom regionsrådet dagen før konkursen traf politisk beslutning om at arbejde på at hjemtage ambulancedriften i tilfælde af konkurs, er hjemtagelsen først sket efter intense forhandlinger med såvel Rabobank/DLL som kuratellet efter selve konkursen. Jeg kan derfor ikke genkende billedet af, at det hele skulle være tilrettelagt på forhånd. Jeg håber, at Lønmodtagernes Garantifond også har gennemtænkt de politiske konsekvenser for fremtidige udbud, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i regionens pressemeddelelse om den nye situation.

Region Syddanmark har onsdag morgen skrevet til redderne, at de under alle omstændigheder får de penge, de har krav på.

Regionen vil nu anmelde kravet i boet, ligesom regionen vil overveje andre muligheder.

Mest sete på tvsyd.dk