Regionrådsformand: Vi har allerede fået 55 millioner

Region Syddanmarks krav til konkursboet efter ambulanceselskabet Bios er 200 mio. kroner, og af dem har har regionen allerede hentet de første 55 mio.

Region Syddanmark kommer ikke helt tomhændet ud af engagementet med hollandske Bios. Regionen har allerede via en bankgaranti hentet 55 mio. kroner af de 200 mio. kroner, de gør krav på. 

- Vi har fået udbetalt en bankgaranti på 55 millioner kroner, som i første omgang dækker en del af vores udgifter efter Bios, og så er der 20 millioner kroner i konkursboet, som vi selvfølgelig gerne vil have den største del af, siger regionsrådformand Stephanie Lose (V) til TV SYD. 

Stephanie Lose erkender, at der på nuværende tidspunkt ikke er meget at hente i konkursboet, men hun mener, at alle muligheder skal efterprøves i tilfælde af, at der kommer flere penge i boet.

- Vi har stillet alle tænkelige krav og går selvfølgelig efter at få flest mulige penge tilbage til regionen, siger regionrådsformanden.

De samlede krav løber nu op i godt 400 millioner kroner, viser en ny opgørelse fra boets kuratorer, og ifølge Mogens Sehested, økonomidirektør i Region Syddanmark, er over 200 millioner af dem regionens, skriver Fyens.dk og Fyens Stiftstidende.

Det samlede krav er mere end 17 gange så stort som de aktiver, der er tilbage i konkursboet, og der vil formentlig ikke komme mere ind, med mindre Konkurrencestyrelsens vurderer, at regionens tidligere ambulancetjeneste, Falck, har modarbejdet Bios' overtagelse og dermed åbner for, at konkursboet kan gøre krav mod Falck.

Bios, som overtog ambulancedriften i det meste af Syddanmark efter Falck i september 2015, gik konkurs i sommeren 2016.

Af regionens samlede krav på over 200 millioner kroner udgør godt 40 millioner udbetaling af løn til de tidligere ansatte i Bios, som regionen har overtaget i forbindelse med oprettelsen af selskabet Ambulance Syd, der nu kører ambulancerne i størstedelen af regionen. Region Syddanmark havde forpligtet sig til at udbetale manglende løn til redderne, da Lønmodtagernes Garantifond afviste det. Hvis regionen får medhold i dette krav, vil man står forrest i køen blandt de øvrige kreditorer.

Regionen har også et krav på 31,7 millioner kroner, der udgør en fejludbetaling til Bios, inden virksomheden gik konkurs. Desuden er der krav på godt 30 millioner kroner, som gør det ud for manglende bodsbetaling, fordi Bios ikke levede op til kontraktens krav om antal af ambulanceberedskaber.

Resten - cirka 100 millioner kroner - er krav, der baserer sig på påstande om mangelfuld gennemførelse af kontrakten samt den difference i pris, regionen mener, der er mellem Bios' pris og alternative priser på markedet.