Regionsrådsformand: Det bliver ikke dyrere for regionens borgere

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener ikke, regionens eventuelle hjemtagelse af ambulancedriften kommer til at give borgerne en meromkostning.

Region Syddanmark vedtog tirsdag aften at hjemtage ambulancedriften, hvis Bios går konkurs. Det skete på et ekstraordinært regionsrådsmøde.

Og skal man tro regionsrådsformand Stephanie Lose (V), så vil det ikke komme til at koste regionens borgere ekstra, at ambulancekørslen skal drives af regionen.

Thyge Nielsen (V) mener, regionen kan spare penge.

- Der vil være nogle engangsudgifter på den korte bane, hvor en del vil være dækket af bankgarantien, men der vil være nogle ekstra engangsudgifter, for man får ikke en ambulancetjeneste gratis. Men i forhold til den vedvarende og permanente drift er der ikke nogen grund til at tro, at det her bliver en meromkostning for regionens borgere, siger Stephanie Lose (V) til TV SYD.

Stadig billigere

Og formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), mener endda, at regionen fortsat kommer til at spare en stor del af de penge, som de havde udsigt til ved at have Bios som ambulanceoperatør.

- Vi har en bankgaranti, som i hvert fald vil dække rigtig mange af de ekstra udgifter, vi måtte have. Samlet set, så vil jeg vurdere, at det (hjemtagelsen af ambulancedriften, red.) i hvert fald stadig vil være væsentligt billigere, end det vi gav for ambulancer i 2015, mener han.

- Vi aner ikke, hvad det koster

En af de mest markante kritikere af udliciteringen og Bios er Ida Damborg (SF), og hun undlod ved aftenens regionsrådsmøde at stemme vedrørende hjemtagelsen af ambulancedriften. Det gjorde hun, fordi hun ikke følte, at hun kunne tage stilling til det på et oplyst grundlag.

- Vi aner ikke, hvad det koster at overtage et antal ambulancer, hvis vi i givet fald skal det, hvis Bios går konkurs. Vi aner ikke, hvor mange ambulancer, vi skal overtage, for det vigtigste for at overtage ambulancer, det er, at vi har sikkerhed for, at der kan sidde nogen bag rettet.

Og hun frygter, at det kan betyde besparelser for borgerne i Region Syddanmark.

- Så længe vi ikke ved, hvor mange ansatte der er i Bios, der vil kunne køre ambulance, så længe ved vi ikke, hvor mange ambulancer vi skal overtage forpligtelser på, siger Ida Damborg (SF).

Ida Damborg frygter, hjemtagelsen af ambulancedriften kan betyde besparelser for regionens borgere.