Så faldt dommen: BIOS får millionregning

Ambulanceselskabet BIOS skal nu betale en bod på over 14 millioner kroner.

Et flertal i regionsrådet i Region Syddanmark, minus Enhedslisten og SF, har mandag eftermiddag vedtaget, at BIOS skal betale en bod på 14,5 millioner kroner.

BIOS skal betale det tocifrede millionbeløb, fordi selskabet ikke har levet op til de forpligtelser det skal ifølge kontrakten med regionen.

Det handler blandt andet om, at BIOS ikke har overholdt de responstider, regionen stiller krav om samt, at BIOS ikke har kunne stille med tilstrækkelig bemanding.

Det resulterer, i følge kontrakten, i, at regionen kan kræve en bod af BIOS på 15 procent af kontraktsummen, svarende til cirka 4,5 millioner kroner om måneden.

- Der er lavet en kontrakt med BIOS, ligesom der er lavet med Respons. Og den skal overholdes, og det er ikke til diskussion. De har udmærket været klar over, hvilke risici, der var, da de skrev under på kontrakten. En kontrakt er en kontrakt og den skal overholdes fra begge sider, siger regionsrådsmedlem for SF, Ida Damborg til TV SYD.

SF stemte dog sammen med Enhedslisten i mod, fordi resten af regionsrådet nu vil give BIOS mulighed for at føre en sag på afgørelsen. Og gør BIOS det, så skal boden ikke falde før der forelægger et resultat.

- Vi stemmer nej, fordi vi mener, at vi ikke skal gøre andet end at holde os til kontrakten, og det mener vi faktisk ikke, at flertallet vælger at gøre i aften, siger Ida Damborg til TV SYD.

Ida Damborg mener ikke, at regionen under nogle omstændigheder skal udskyde kravet om betalingen af en bod, hvis BIOS tager sagen til domstolene.

- Det er BIOS problem, det er ikke regionens problem. Det er ikke os, der ønsker at starte en tvist. Hvis BIOS ønsker at starte det, så er det deres problem. Vi ønsker at holde kontrakten, og derfor opkræve bod fuldstændigt som der står i den, siger Ida Damborg, der ønsker at BIOS bliver opkrævet boden hurtigst muligt.

Hun tilføjer, at SF nu vil bede Statsforvaltningen se på, om det er lovligt at udsætte boden.

BIOS har tidligere forklaret, at det er en force majeure situation, der gør, at selskabet ikke kan leve op til de kontraktmæssige forpligtelser. Bl.a. fordi selskabet mener, at Falck har været medvirkende årsag til, at BIOS ikke har kunne skaffe reddere nok.