Borgmester erkender dårligt arbejdsmiljø i Fredericia Kommune

Fredericia Kommunes borgmester og viceborgmester erkender, at der har været et dårligt arbejdsmiljø i kommunen, og at der skal gøres noget ved det.

Der skal gøres noget ved arbejdsmiljøet i Fredericia Kommune. Det mener den politiske ledelse i kommunen.

Tirsdag kunne TV SYD fortælle om et arbejdsmiljø præget af ekstrem topstyring og hård omgangstone omkring daværende borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Det er 16 tidligere chefer og direktører i Fredericia Kommunes forvaltning, der har givet deres vidnesbyrd om dagligdagen på rådhuset.

- Jeg sagde op, for jeg ikke ville finde mig i Jacobs facon. Det var ellers en fantastisk arbejdsplads, men det ændrede sig, da han kom ind ad døren. Han havde ingen tillid til folk og indførte en topstyring, så det ikke længere var rart at gå på arbejde, lød det blandt andet fra en af de tidligere chefer.

Selvom den daværende borgmester ikke genkender det billede, som embedsmændene tegner af dagligdagen på rådhuset, så vedkender nuværende borgmester, Steen Wrist Ørts (S), sig, at der er et problem, og at der skal gøres noget ved det.

- Det er vigtigt, at man trives i sit job, så man kan præstere til gavn for borgere og virksomheder i en kommune. Det er helt afgørende, at vi har et godt arbejdsmiljø, uanset hvad vi laver, siger Steen Wrist Ørts.

Også viceborgmester Susanne Eilersen (DF) vil tage temaet om arbejdsmiljø op i sit arbejde.

- Som byråd kan vi ikke sidde sådan noget overhørig. Vi bliver nødt til at tage sagen op i ØK (økonomiudvalget, red.). Jeg kunne også godt tænke mig, at det kom et led længere ud. Så vi faktisk får italesat, at medarbejderne kan gå til hele byrådet, lyder det fra Eilersen.

En advokatundersøgelse af forløbet omkring Jacob Bjerregaards køb af en attraktiv byggegrund med efterfølgende hjemsendelse af kommunal- og økonomidirektøren til følge ventes at være færdig senere på ugen.