Tre hjemsendte chefer, en advokatundersøgelse og 150 aktindsigter: Presset kommune har brug for hjælp

Uroen i Fredericia giver så meget ekstra arbejde, at der nu skal indkøbes ekstra arbejdskraft. I værste fald går presset ud over den daglige drift.

Tre hjemsendte chefer, en politianmeldelse, en advokatundersøgelse og intens pressedækning. Det har været tre intense måneder for personalet på rådhuset i Fredericia. Det slider hårdt på medarbejderne, og det kan gå ud over den daglige drift.

Det fremgår af dagsordenen for et hasteindkaldt økonomiudvalgsmøde torsdag aften. Her skal udvalget blandt andet kigge på, om der frem til juni skal afsættes 300.000 kroner til at købe ekstern hjælp.

150 aktindsigter

Behovet er stort, fremgår det af dagsordenen:

”Fredericia Kommune er pt. under et massivt pres og bruger mange ressourcer på håndtering af aktindsigter, presse samt juridiske og økonomiske spørgsmål - på baggrund af advokatundersøgelsen og de interne afdækninger. De samme medarbejdere skal løfte rigtig mange opgaver og samtidig også håndtere den daglige drift, så vidt det overhovedet er muligt”.

TV SYD har fået oplyst, at der siden december er indkommet cirka 150 anmodninger om aktindsigt med relation til uroen.

Kan ramme driften

Kommunen har nedsat en krisestab, som mødes hver dag og drøfter kommunens håndtering af situationen.

”Fredericia Kommune er i en særlig situation med kun to fungerende medlemmer af Direktionen, og der ses et stort behov for fortsat løbende ekstern bistand i den kommende tid”, lyder beskrivelsen i dagsordenen.

I sidste ende rammer det ikke blot medarbejderne, men også borgerne:

"Der er lige nu en stor risiko for, at Fredericia Kommune ikke på alle områder kan opretholde driften samtidig med håndtering af den nuværende særlige situation, som kommunen befinder sig i,” lyder det.