Whistle-blower-ordning og tilsyn: Folketingsmedlemmer foreslår flere tiltag efter Fredericia-sag

Flere folketingsmedlemmer ser med bekymring på den seneste tids afsløringer i Fredericia Kommune. Konservativ MF'er vil have whistle-blower-ordning for kommunerne.

Den seneste tids uro i toppen af Fredericia Kommune giver også genlyd på Christiansborg.

- Jeg kan forstå på Tommy (De konservatives spidskandidat til kommunalvalget til november, Tommy Rachlitz Nielsen.red), at alle har vidst det i byrådet og på kontorerne, men der er ingen, der har turdet kritisere det, fordi de var bange for at blive fyret, siger Niels Flemming Hansen.

- Det har fået mig til at tænke på, at i forsvaret har vi jo en whistle-blower ordning, og det kunne jeg tænke mig, at vi fik i kommunerne.

En whistleblower ordning er en postkasse, et link eller andet, hvor bekymrede borgere og ansatte kan henvende sig anonymt, og derfor uden at frygte konsekvenserne.

Fra Venstres Anni Matthiesen lyder det, at der er en blind vinkel på dette område.

- Vi har en rigsrevision, der holder øje med staten, og der synes jeg måske, vi mangler noget. Jeg siger ikke, vi skal have en kommunal rigsrevision, men jeg synes, at det tilsyn, der foregår, ikke fungerer godt nok. Jeg synes, det er nærliggende at sætte gang i en hurtigarbejdende gruppe, som kan kigge på, hvordan vi sikrer, at det her ikke sker igen, siger hun. 

Minister ønsker ikke at udtale sig

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Indenrigsminister Kaare Dybvad, Socialdemokratiet, men det har ikke været muligt. I en mail til TV SYD skriver ministeriet:

- Indenrigs- og Boligministeriet er bekendt med, at Ankestyrelsen har bedt Fredericia Kommune om en redegørelse til brug for Ankestyrelsens vurdering af, om der er anledning til at rejse en sag i det kommunale tilsyn. Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek kan ikke udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt, fordi han risikerer at gøre sig selv og ministeriet inhabilt som overordnet tilsynsmyndighed, hvis sagen skulle blive indbragt for ministeriet.

Kommunalt rejsehold? 

Niels Flemming Hansen køber ikke umiddelbart idéen om et forvaltningsmæssigt rejsehold, som foreslået af kommunalforsker Roger Buch.

- Det kan sagtens være, at der ikke er blevet kontrolleret nok, men vi skal jo ikke kontrollere bare for at kontrollere. Langt de fleste kommuner gør det jo rigtig godt. Det her handler ikke om rød eller blå politik, men om ordentlighed, siger den konservative MF'er.

Gået lidt på klingen åbner han dog lidt op for idéen om et rejsehold.

- Det kan sagtens være, men først skal vi lige se, hvad der er op og ned i den her sag, og så må vi nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg uden alt for meget bureaukrati, siger Niels Flemming Hansen.