Fredericia-sagen på Christiansborg: -Hvorfor er det medierne, der skal afsløre det?

De to folketingspolitikere, Anni Matthiesen og Christoffer Melson fra Venstre, har torsdag indkaldt indenrigs- og boligministeren til samråd om blandt andet Bjerregaard-sagen i Fredericia Kommune.

- Det gik middel godt.

Sådan lyder reaktionen fra Christoffer Melson, Venstre, efter torsdagens samråd med indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Christoffer Melson og partikollegaen Anni Matthiesen havde i dag indkaldt indenrigsministeren til samråd på baggrund af mediernes afsløringer fra Fredericia Kommune.

Ifølge Anni Mathiesen, Venstre, så viser afsløringerne i kommunen, at der er et behov for en undersøgelse. 

- Når sagen fra Fredericia har stået på så lang tid, og så mange mennesker er involveret, så er der noget, hvor det ikke fungerer optimalt. Jeg siger ikke, det her er let, og at vi for evigt og altid kan undgå lignende sager, men jeg mener, vi er forpligtigede til at kigge på, om der er steder, hvor tingene kan foregå på bedre måder, fortæller Anni Mathiesen.

quote

For hvorfor er det medierne, der skal afsløre ulovligheder i blandt andet Fredericia?

Christoffer Melson, Venstre

Tilsyn med kommuner

Ønsket fra de to folketingspolitikere er at få ministeren til at komme med initiativer til, hvordan tilsynet med landets kommuner kan optimeres.

- Vi havde to overordnede problemstillinger med til samrådet. For det første ønskede vi, at der skal gøres noget ved de lange sagsbehandlinger, hvis medarbejdere indberetter sager i en kommune. Og den problematik imødekom ministeren. Derudover fokuserede vi også på, hvorvidt de tilsyn vi har med kommunerne i dag, er hensigtsmæssige. Det punkt afviste ministeren at kigge på, og det er vi selvfølgelig skuffede over, siger han.

Han understreger, at samrådet sker på baggrund af mediernes afsløringer fra Fredericia Kommune, hvor blandt andet den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard er blevet politianmeldt.

- Vi politikere skal tage et ansvar, og derfor vil vi gerne se, om der kan gøres noget for at optimere tilsynene. For hvorfor er det medierne, der skal afsløre ulovligheder i blandt andet Fredericia?, spørger politikeren retorisk.

Indenrigsministeren ser ikke behov for mere tilsyn

I løbet af samrådet blev det diskuteret, hvilken betydning en ny whistleblowerordning vil få i kommunerne. Den nye ordning har indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, Soc.dem stor tiltro til.

- Jeg tror ikke nødvendigvis, der er behov for mere kontrol af kommunerne. Jeg er enig med Venstre om, at den kommende whistleblowerordning kan hjælpe, hvis den bliver implementeret godt ude i kommunerne. Dermed kan vi undgå sager, som vi har set tidligere, fortæller han.

Uenigheden var dog størst, når samtalen faldt på tilsynet i kommunerne. De to venstre-politikere ser nemlig gerne, at det bliver undersøgt, hvorvidt tilsynene er gode nok. Kaare Dybvad Bek mener, at Danmark har et effektivt tilsyn med kommunerne.

- Vi har relativt få store kommunale skandaler. Det er måske en håndfuld over de sidste 30 år, det vidner om, at det fungerer ude i kommunerne, og tilsynet fungerer godt. Nu skal vi blive bedre til at håndtere den håndfuld sager, der er, fortæller han.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek

Kortere behandlingstider

At ministeren ikke åbnede for, at der skal kigges på tilsynet, gjorde hverken Christoffer Melson eller Anni Mathiesen fra Venstre tilfredse. De ser gerne, at ministeren komme med nogle bud på, hvordan processen med tilsynet af landets kommuner kan gøres bedre.

- Vi bliver ved med at presse på for at nedbringe de lange sagsbehandlingstider. Når ministeren kommer med sine bud, håber jeg, at vi kan se, at der sker en forbedring af de mange, lange tider. Mine egne forslag vil være, at der max skal gå få uger og ikke op til halve år som nu, siger han. 

- Jeg er tilfreds med, at ministeren vil kigge på sagsbehandlingstider, men jeg vil stadig gerne kigge på, om den måde man fører kontrol på, kan gøres på en bedre måde, tilføjer Anni Mathiesen.