Serie
Bunkerne

Bunkerne 4:9 - Festung Hanstholm

Hanstholm Fæstningen blev Nordeuropas største fæstningsværk – med voldsomme konsekvenser for byens beboere. De 465 tyske bygninger – de fleste bygget i metertykt stål og beton – trak tusinder af arbejdere til Hanstholm. Og i begyndelsen af 1943 blev beboerne tvunget ud af byen og de fleste blev genhuset i primitive baraklejre.
14/9/2020