"Efterløn" fra Regionen ikke meningen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tilbage i 2005 stået bag en bekendtgørelse, der skal forhindre dobbeltløn til politikere, der både er borgmestre og amtsborgmestre. Men reglerne gælder ikke for regionsrådsformænd, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Forsvarsminister Carl Holst (V) overtræder ikke nogen regler, når han modtager en årsløn på 833.040 kroner fra Region Syddanmark ved siden af lønne for den ministerpost, han fik for nylig. Men det var ikke meningen med den bekendtgørelse, der giver ham ret til pengene oven i sin ministerløn. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Tværtimod blev der i 2005 indsat en bestemmelse for at undgå denne type situationer. Den daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ville nemlig undgå, at borgmestre og amtsborgmestre kunne få dobbelt løn i et år, hvis de i 2007 blev valgt til borgmestre og regionsformænd i de nye kommuner og regioner.

Det fremgår af en aktindsigt, som Vejle Amts Folkeblad har fået hos Indenrigsministeriet.

Indenrigsministeriet forklarer i en mail til avisen, at "Ministeriet indsatte bestemmelsen i bekendtgørelsen for at imødegå situationer, der efter ministeriets opfattelse kunne virke stødende".

Høringssvarene i sagen viser, at ingen formentlig tog højde for, at en regionsrådsformand kom i Folketinget.