Regionsrådet skærper tonen i Carl Holst-sag

Forretningsudvalget i Region Syddanmark er enige om, at der nu er kommet flere indicier på, at Carl Holst har fået skatteyderbetalt bistand til sin valgkamp ved folketingsvalget.

Region Syddanmarks forretningsudvalg behandlede mandag aften et  udkast til redegørelse til Statsforvaltningen om tidligere ansats bistand i forbindelse med tidligere regionrådsformand Carl Holsts valgkamp til Folketinget.

Redegørelsen gøres nu færdig frem mod regionsrådsmødet den 7. oktober 2015. Behandlingen af redegørelsen flyttes til et åbent punkt på regionsrådets dagsorden.

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at nedenstående udtalelse ledsager redegørelsen:

”Regionsrådet ser med stor alvor på sagen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en tidligere ansat i Region Syddanmark har ydet bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med dennes valgkamp. Regionsrådet har fået yderligere indicier herpå. Regionsrådet ser frem til afslutningen af Statsforvaltningens undersøgelser.

Hvis Statsforvaltningens undersøgelser bekræfter, at der har været ydet den tidligere regionsrådsformand uretmæssig bistand, vil regionsrådet drage de nødvendige konsekvenser heraf, herunder også tage de fornødne skridt til, at undgå at en lignende sag opstår igen. Det vil sige, at regionsrådet vil sørge for de nødvendige tiltag, der skal til for at undgå lignende fremtidige hændelser, herunder sørge for den nødvendige instruktion af regionens medarbejdere”, lyder  det i udtalelsen.