TV der bevæger dig

S ser skeptisk på ”sladre-linje”

Regionsrådet skal afgøre, om whistleblower-tjeneste kører videre. Socialdemokrater vil gerne undgå hemmelighedskræmmeri.

Karsten Uno Petersen. Foto: Arkiv

Socialdemokraterne stemte for, da Region Syddanmark for knap et år siden fik en whistleblower-linje. Men partiet vil muligvis følge fællestillidsmandens råd om at skrotte denne mulighed, for at ansatte anonymt kan pege på svigt og lovbrud.

Hvis der ikke er mere kød på henvendelserne, vil vi overveje, om tjenesten skal fortsætte

Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem, Socialdemokratiet 

Partiets gruppeformand i regionsrådet, Karsten Uno Petersen, er ikke imponeret over det hidtidige udbytte af ordningen.

- Vi vil afvente evalueringen, før vi tager stilling til ordningen. Men den har ikke været brugt så meget indtil nu, og man kan jo håbe, det er fordi, der ikke er de store problemer i regionen. Hvis der ikke er mere kød på henvendelserne, vil vi overveje, om tjenesten skal fortsætte, siger Karsten Uno Petersen til TVSYD.

Han vil gerne have, at medarbejdernes bekymringer går via chefer og tillidsrepræsentanter.

- Vi vil i høj grad lytte til medarbejderne. De fleste problemer skal helst klares direkte på arbejdspladsen, hvor tingene opstår. Det er bedre end hemmelighedskræmmeri, siger Karsten Uno Petersen.

Oprydning efter Holst

Der er sat 100.000 kroner af til Whistleblower-linjen, som skal evalueres efter et år. Ordningen kører automatisk videre med mindre nogen foreslår at afskaffe den og får flertal for det. Regionsrådsmedlem Lasse Krull (K) stod bag forslaget om tjenesten, og han vil gerne bevare den.

- For os er det hjerteblod. Det er en vigtig del af oprydningen efter Carl Holst. Måske kunne nogle af de kritisable forhold være afsløret før, hvis man havde haft en ventil, siger Lasse Krull.

Han er ansat i Jyske Bank, hvor man som alle andre pengeinstitutter har en whistleblower-tjeneste. Det blev lovpligtigt, da vi fik finanskrisen. Ved årsskiftet var der kommet 18 henvendelser, så han mener, at ordningen er en stor fordel.

- Bare det, at man har muligheden, er meget vigtigt. Erfaringen viser jo, at det ikke er alt, man ønsker at dele med sin tillidsmand eller sin chef. Ligesom der kan være tillidsfolk, som har en viden, de gerne vil kunne aflevere anonymt. Så det handler ikke kun om, hvad der er rapporteret indtil nu, og jeg synes, der har været flere vigtige henvendelser, siger Lasse Krull.

Nødvendig ordning

Regionsformand Stephanie Lose fra Venstre vil endnu ikke forholde sig til ordningens fremtid.

- Jeg har ikke drøftet det med min gruppe endnu. Vi gør vores stilling op, når forsøgsperioden udløber og administrationens samlede evaluering ligger klar – sammen med Hovedudvalgets bemærkninger til forsøgsordningen” siger hun.

Der var en vis skepsis i regionsrådet, blandt andet i Venstre, før ordningen blev indført. Men da den blev vedtaget, udtalte Stephanie Lose, at ”ikke alle sager kan håndteres i de eksisterende systemer”.

Dansk Folkeparti er fortsat for ordningen, siger regionsrådsmedlem Søren Rasmussen.

- Der er ikke kommet specielt graverende ting frem indtil nu. Men erfaringen viser jo, at der kan være brug for den slags. Og borgerne i Region Syddanmark skal kunne regne med, at vi tager alle forholdsregler efter de sager, der opstod under Carl Holst, siger han.

Revisionsfirma tager imod

Whistleblower-linjen blev indført den 29. marts sidste år. Alle henvendelser går via revisionsfirmaet Deloitte, som har oprettet denne hjemmeside: https://deloitte-regionsyd.deloittewhistleblower.dk Hvis anmeldelsen er indenfor rammerne, gives den inden 24 timer videre til en kontaktperson i regionens ledelse.

Har du erfaring med whistleblowertjenesten i Region Syddanmark eller andre steder? Så kontakt gerne journalist Jesper Sørensen på 4013 2116 eller jeso@tvsyd.dk

Læs også Tillidsmand vil af med whistleblower-ordning