Overblik: Sådan håndteres coronavirus i din kommune

Her kan du løbende få et overblik over det nyeste fra din kommune i forbindelse med regeringens tiltag om at lukke dele af samfundet ned.

Coronavirus

Onsdag aften meldte regeringen en række drastiske tiltag ud i forsøget på at mindske spredningen af coronavirus. Blandt andet frarådes forsamlinger med flere end 100 personer, uddannelses- og daginstitutioner skal lukkes ned to uger fra på fredag og alle offentligt ansatte uden kritiske funktioner sendes hjem. 

Lige nu arbejder kommunerne på at koordinere tiltagene, og hos TV SYD er vi løbende i kontakt med kommunerne i Syd- og Sønderjylland. Her kan du få overblikket.

Billund Kommune:

Ledelsen i kommunen har her til morgen drøftet situationen. Alle skoler og daginstitutioner lukker i to uger fra på mandag. Men kommunen opfordrer alligevel forældre til at holde børn hjemme allerede fra torsdag morgen. Hvis ikke det er muligt, vil der dog stadig være personale til at passe børnene.

Billund Kommune har iværksat nødpasning af børn i alderen 0-9 år. Hvis man har behov for nødpasning, skal man kontakte ledelsen i barnets skole eller dagtilbud snarest muligt.

Desuden lukker alle haller, svømmehaller, ridecentre, biblioteker og museer fra 13. til 29. marts.

Genbrugspladserne er blevet lukket, men afhentning af affald ved hustandene fortsætter som normalt.

Esbjerg Kommune:

Esbjerg Kommune har iværksat en beredskabsplan og arbejder på at koordinere lukningen af al unødvendig aktivitet i kommunen.

Det gælder skoler, daginstitutioner, jobcentre og kultur- og fritidstilbud. Mange af de administrative og offentlige medarbejdere bliver sendt hjem. De berørte personer får direkte besked. Lukningen varer foreløbig frem til og med fredag den 27. marts.

Under overskriften 'Vi står sammen' opfordrer Esbjerg Kommune samtidig borgerne til at følge myndighedernes anvisninger.

Esbjerg Komune arbejder på at koordinere nødpasning af børn af forældre med kritiske funktioner i samfundet.

Fanø Kommune:

Borgmester Sofie Valbjørn (Alt.) har torsdag morgen mødtes med fagchefer og kommunikationsdirektøren for at tale en beredskabsplan nærmere igennem. Hvordan det kommer til at påvirke de enkelte borgere vil kommunen skrive ud til borgerne på de kanaler, som de kan nå dem på. 

- Der ligger en stor opgave i det her, om hvordan vi som kommune kan støtte op om vores borgere og erhvervsdrivende i sådan en situation. Allerede nu har jeg fået meldinger om flere erhvervsdrivende, der lukker ned nu, fortæller Sofie Valbjørn.

Rådhuset på Fanø lukker, men kommunens telefon er åben på: 76 66 06 60

Fanø Kommune har arrangeret nødpasning for børn, der ikke kan blive passet derhjemme. Men Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (Alt.) understreger, at nødpasning kun er for forældre med kritiske funktioner i samfundet, der derfor ikke kan tage fri. Nødpasning skal aftales med institutionen.

Plejecentre og hjemmepleje fortsætter som normalt,

- Men vi lukker ned for alle besøg fra udefrakommende, så vi kan beskytte de ældre så vidt muligt, siger Sofie Valbjørn.

Fanø Kommune opfordrer kommunens borgere til at holde sig orienteret på www.fanoe.dk

Fredericia Kommune:

Krisestaben har drøftet situationen torsdag morgen. Kommunen opfordrer forældre til at holde børn hjemme fra skole og dagtilbud allerede fra torsdag morgen. I løbet af morgenen vil kommunen melde ud på sin hjemmeside og Facebook med oplysninger om, hvordan kommunens borgere skal forholde sig. Kommunen har oprettet en hotline på telefonnummer 72 10 70 00.

- Vi har rigtig godt styr på det i den her svære tid. Vi er ved at få koordineret, hvem der skal gå hjem, og hvem skal blive og varetage de kritiske opgaver. Vi er ved at lukke skoler og daginstitutioner og arrangere nødpasning af børn, siger borgmester, Jacob Bjerregaard (A), til TV SYD.

Haderslev Kommune: 

I Haderslev Kommune har borgmester H.P. Geil holdt møde for at samle trådene. Kommunen følger myndighedernes anbefalinger om at sende alle hjem, der ikke varetager kritiske funktioner. Derudover opfordrer kommunen kraftigt til ikke at forsamle sig flere end 100 personer.

Fra mandag den 16. marts 2020 lukker skoler og dagtilbud helt. I tilfælde af, at man har behov for nødpasning, skal skole eller dagtilbud have besked herom hurtigst muligt og senest fredag den 13. klokken 10.

- Det er svært at trække noget op af skuffen, for der er ikke en "plejer" i den her situation, siger borgmester H.P. Geil (V) til TV SYD.

Hedensted Kommune:

Der vil være nødpasning for de børn, hvis forældre ingen mulighed har for at finde pasning. Det gælder for børn op til 9 år. 
Alle skoler lukker fra og med mandag den 16. marts, men der vil så vidt muligt blive gennemført fjernundervisning.
Biblioteker lukkes og haller, museer, fodboldbaner og lignende opfordres til at lukke med det samme.

Kommunen opdaterer løbende sin hjemmeside med information.

Horsens Kommune:

Horsens Kommune er i gang med at få et overblik og sætte initiativer i gang. Forældre opfordres til at holde børn hjemme fra skole og daginstitutioner allerede fra torsdag morgen. Desuden arbejder kommunen på at få lavet nødpasning til børn af forældre, der varetager kritiske funktioner i samfundet. Kommunen forventer at kunne sende en plan for nødpasning ud mellem klokken 14 og 15 torsdag eftermiddag.

Horsens Kommune har lukket alle ældrecentre, så kun beboere og personale har adgang. Hvis man spiser på et ældrecenter, vil man kunne få leveret mad derhjemme.

- De kommende uger vil betyde indskrænkninger og mindre handlefrihed for os alle, men jeg er sikker på, at borgerne i Horsens Kommune er klar til at gøre det, der er nødvendigt. Den opgave, vi står overfor nu for at forhindre spredning af corona, er den allerstørste, vi hidtil har stået overfor. Og den kan og skal vi løse sammen, siger borgmester Peter Sørensen (A) til TV SYD.

Derudover har kommunen oprettet en hotline på telefonnummer: 76 29 29 29

Kolding Kommune:

Der har været møde i den kommunale krisestab for at gennemgå, hvordan Kolding Kommune koordinerer regeringens udmeldinger. I løbet af torsdagen vil der komme nyt fra kommunen. Indtil nu ved vi, at alle kulturinstitutioner og -aktiviteter lukkes til udgangen af uge 13, heriblandt sportshaller, svømmehaller og idrætsanlæg.

På socialområdet er der stor forskel på, hvordan borgere, beboere og brugere oplever situationen. Derfor kommunikeres der direkte med brugere og pårørende på de enkelte institutioner.

- Det er dramatisk, men vi var forberedt på, at det var den vej, det kunne gå, siger borgmester Jørn Pedersen (V) til TV SYD.

Sønderborg Kommune:

Sønderborg Kommune har holdt møde i krisestaben i løbet af aftenen, natten og morgenen. Sønderborg Kommune lukker en række offentlige institutioner, heriblandt borgerservice, biblioteker og plejecentre.

Kommunen oplyser, at forældre skal orientere sig gennem de kanaler, de normalt bruger i kontakten med skolen/institutionen.

Sønderborg Kommune oplyser desuden, at borgerne altid kan ringe til dem på: 88 72 64 00

Tønder Kommune:

I Tønder Kommune har krisestaben holdt møde torsdag morgen. Rådhuset er lukket, og alle ikke nødvendige aftaler med kommunen er aflyst. Skoler og dagtilbud lukker fra på mandag, men ligesom mange af de andre kommuner opfordrer Tønder Kommune forældre til at holde børn hjemme allerede fra torsdag morgen, så vidt det er muligt. Der er etableret nødpasning af børn af forældre, der ikke kan blive hjemme.

Plejecentre, botilbud og døgninstitutioner modtager kun absolut nødvendige besøg fra torsdag den 12. marts 2020. 

Haller, biblioteker og kulturinstitutioner er lukket fra torsdag den 12. marts, forløbigt måneden ud.

Varde Kommune:

Vardes borgmester, Erik Buhl (V), har haft krisemøde med sundhedsafdelingen og beredskabsstyrelsen torsdag morgen.

Hvad angår skoler og daginstitutioner opfordrer kommunen forældre til at holde deres børn derhjemme. De forældre, der har brug for nødpasning, skal kontakte skole eller daginstitution.

Hovedparten af kommunens medarbejdere sendes hjem med undtagelse af ansatte i sundheds- og ældresektoren.

Varde Kommune beder folk om at vise forståelse for, at det tager tid at få et overblik over alle de ændringer, denne situation medfører.

- Vi har været i gang siden klokken 6, hvor vores krisestab samledes for at finde ud af, hvordan vi lukker et offentligt samfund. I sagens natur er det ikke noget, vi har prøvet før. Derfor kan vi heller ikke svare på alle spørgsmål, men vi vil prøve at samle alle informationer på vores hjemmeside, siger kommunikationschef, Steffen Kjær til TV SYD. 

Varde Kommune har samlet alle informationer her.

Vejen Kommune:

Alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejer holder lukket foreløbig frem til og med 27. marts 2020. Der etableres nødpasning for 0-9 årige.

Genbrugspladserne lukker ned fra lørdag den 14. marts og er lukket i 14 dage. Kommunen henstiller til borgerne om at opbevare deres affald hjemme, indtil pladserne åbner igen.

Indsamlingen af dagrenovation og tømning af genbrugsbeholdere fortsætter uændret.

Biblioteker, museer, musikskolen, sportshaller, svømmehaller og idrætsanlæg holder lukket foreløbig frem til 30. marts 2020.

Vejen Kommune orienterer borgerne på sin hjemmeside.

Vejle Kommune:

Vejle Kommunes Borgmester, Jens Ejner Christensen (V), har i løbet af morgenen og dagen holdt møde med økonomiudvalget, gruppeformændene i byrådet og med det sundhedsfaglige personale.

- Qua den optrapning (af Corona-inddæmmende tiltag statsligt set), der har været det seneste par uger, er vi godt forberedt til den situation, vi nu står i. Vi er klar til at håndtere det professionelt, bistå myndighederne og hjælpe alle, der har brug for det, på bedste vis. Det skal ingen være i tvivl om, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

Daginstitutioner og skoler lukker i to uger fra på mandag, mens kritiske funktioner som plejehjem, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne.

Der vil være nødpasning for 0-9-årige børn af forældre med kritiske funktioner i det offentlige eller private.

Aabenraa Kommune

I Aabenraa Kommune bliver alle medarbejdere sendt hjem, medmindre de udfylder nødvendige funktioner inden for social- og sundhedsområdet eller indgår i nødberedskab på børnepasningsområdet.

- Vi er godt forberedt. Folk skal holde hovedet koldt og bruge den sunde fornuft. De ansatte, der ikke skal på arbejde, vil få besked via vores interne systemer. Det er vigtigt, at vi ikke havner i en situation, hvor børn eller plejekrævende efterlades alene, siger Thomas Andresen (V), borgmester, Venstre.

Skoler og daginstitutioner er åbne torsdag og fredag, men fra på mandag og to uger frem er der lukket. Børn, hvis forældre varetager nødvendige arbejdsfunktioner, bliver tilbudt nødpasning fra mandag og foreløbigt 14 dage frem. Men kommunen opfordrer allerede nu forældre til at holde børnene hjemme fra i dag, hvis de har mulighed for det.