12 ud af 18 blev smittet til julesang i kirke - nye retningslinjer for kirkelige arrangementer

Tre dage inden juledagenes mange gudstjenester har Kirkeministeriet opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund.

Opdateringen kommer efter, at mange af Folkekirkens ansatte har udtrykt bekymring for både kirkegængernes og personalets risiko for at blive smittet.

Opdateringen sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og efter dialog med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret. 

12 smittet ved julesang i kirke

Flere kirkelige arrangementer har vist sig at være med til sprede smitten. 

I Hvejsel Kirke ved Jelling var der tirsdag 8. december inviteret til "Syng julen ind" i kirken. 18 personer dukkede op til en aften, hvor alle corona-retningslinjer blev overholdt med to meters afstand under sangene og mundbind når man bevægede sig ind og ud af kirken.

Alligevel er 12 af deltagerne efterfølgende testet positive, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Mandag aften udsendte Kirkeministeriet nye og opdaterede retningslinjer for julens gudstjenester

- Jeg kan godt forstå den bekymring, som der er givet udtryk for fra flere sider. Derfor er det godt, at sundhedsmyndighederne nu har dobbelttjekket og strammet op på retningslinjerne. Nu gælder det om, at præster, menighedsråd, biskopper og de ansatte finder løsninger lokalt, som alle kan være trygge ved.  Og for kirkegængerne gælder det om at følge anvisningerne nøje, for intet bliver som det plejer i år, siger kirkeminister Joy Mogensen, (S).

Her er hovedtrækkene i de opdaterede retningslinjer

Muligheden for, at gudstjenester kan flyttes udendørs eller afholdes som drive-in gudstjenester og for at supplere med live-streaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse.

Nye retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund

* Begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter.


* Sikring af effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet.


* Mulighed for yderligere afstand og deltagerbegrænsning efter lokal vurdering. Lige nu anbefales det, at der holdes en meters afstand, men hvis der synges anbefales to meters afstand.


* Samtidig må der maksimalt tillades adgang til en besøgende per fire kvadratmeter, mens det ved siddende arrangement er en besøgende per to kvadratmeter.


* Fokus på at minimere risikoen for kontaktsmitte mellem kirkegængere, også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne.


* Opfordring til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen. Eksempelvis ved afspilning af musik eller salmesang, ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund.


Kilder: Kirkeministeriet.