TV der bevæger dig

COVID-19

Åbent brev til statsministeren: Familiebesøg skal være nok til at krydse grænsen

Formanden for Slesvigsk Parti håber, at man vil justere, hvad et anerkendelsesværdigt formål kan være, så familier i grænselandet kan ses igen.

Inga Rasmussen og Karsten Tüchsen Hansen mødes hver dag ved grænsen og drikker kaffe. Parret bor i hhv. Danmark og Tyskland og kan derfor ikke besøge hinanden, så længe grænserne er lukkede. Foto: Ole Møller, TV SYD

Den 13. marts lukkede regeringen grænsen til Tyskland, og få dage senere foretog Tyskland det samme træk. Lige siden har det kun været folk med anerkendelsesværdige formål, der har kunnet krydse den dansk-tyske grænse.

Men nu er det tid til at gentænke grænselukningens form, mener Slesvigsk Parti, der repræsenterer det tyske mindretal i Sønderjylland og har byrådsmedlemmer i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Derfor har de sendt et åbent brev til Mette Frederiksen, hvori de opfordrer til, at definitionen på et ’anerkendelsesværdigt formål ’ skal ændres.

- .. at den gældende definition af ’anerkendelsesværdigt formål’ i et første skridt udvides til også at omfatte menneskene i grænselandet, der af familiære grunde ønsker at krydse grænsen, skriver formanden for Slesvigsk Parti, Carsten Leth Schmidt.

Læs også Kærlighed i coronaens tid: Inga og Karsten mødes på grænsen hver dag

Udover at åbne mulighederne for familiesamvær håber formanden for Slesvigsk Parti også, at man efterfølgende kan kigge på, hvad der skal til, for at man kan handle nord og syd for grænsen igen.

Anerkendelsesværdige formål: 

Anerkendelsesværdige formål kan for eksempel være:

  • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark
  • Personer med en gyldig arbejdstilladelse, herunder også personer, der endnu ikke har udnyttet deres arbejdstilladelse og hvis indrejse sker for at arbejde i Danmark
  • Personer, der skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark eller varer ud af Danmark, herunder også personer, der i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil
  • Udenlandsk ægtefælle, der indrejser i Danmark for at bosætte sig sammen med sin danske eller herboende udenlandske ægtefælle, såfremt den tilrejsende udenlandske ægtefælle i øvrigt har et opholdsgrundlag i Danmark.
  • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn
  • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
  • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark
  • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark
  • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark
  • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark

Kilde: politi.dk 

Se mere

En symbolsk effekt

Formålet med grænselukningen var at mindske udbruddet af coronavirus. Beslutningen var politisk og ikke på baggrund af en sundhedsfaglig opfordring, har Mette Frederiksen understreget.

Formanden for Slesvigsk Parti forstår godt, at regeringen har gennemført tiltag, der er blevet vurderet som nødvendige, og at grænsebommene har haft en symbolsk effekt:

- Den har været vigtig for at sende et klart signal til befolkningen om situationens alvor. Og det er klart, at det endnu er for tidligt at tillade grænsetrafikken, som den var mulig før grænselukningen. Men hvad med de mange menneskelige relationer, som grænsebommene har sat en stopper for?, skriver Carsten Leth Smith.

Læs også Tyskerne forlænger grænsekontrollen

Han mener desuden, at skellet ikke ’giver mening’, fordi man i Danmark kan køre vidt omkring inden for landets grænser for at se sin familie. Men bor familien i det tyske naboland, er man underlagt kravene om, at formålet for grænsekrydsningen skal have en vis karakter.

Formanden for Slesvigsk Parti håber, at regeringen vil tage opfordringen til sig og indgå en dialog med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, så definitionen på et anerkendelsesværdigt formål kan blive justeret.

- Selvfølgelig skal alle gældende forholdsregler, som for eksempel hygiejne- og afstandskrav, respekteres, og vi må alle tage ansvar for at forhindre smittespredning. Men det dansk-tyske grænseland er en sammenhængende region, hvor det at krydse grænsen er en naturlig del af menneskenes liv, slutter Carsten Leth Schmidt.

Læs det fulde brev her:

Grænselandet hårdt ramt af den midlertidige grænselukning
 

På baggrund af den alvorlige situation, som følge af covid-19, besluttede den danske regering tilbage i marts den midlertidige lukning af den danske grænse. Få dage senere gjorde Tyskland det samme. Det er siden da kun et meget begrænset antal persongrupper, der må krydse den dansk-tyske grænse.
 

Grænselukningen var et drastisk skridt, men vi står også i en ekstraordinær situation, og vi må have tillid til, at den danske regering gennemfører de tiltag, der vurderes nødvendige for at kunne håndtere denne situation på bedst mulig vis. Selv om beslutningen om at sænke grænsebommene var politisk og ikke begrundet i en opfordring fra sundhedsmyndighedernes side, har den været vigtig for at sende et klart signal til befolkningen om situationens alvor.

Mens det i krisens første fase var vigtigt at få stoppet den store trafik hen over den dansk-tyske grænse, mener Slesvigsk Parti, at tiden nu er inde til at gentænke grænselukningens form. Kontrollen med, hvem der må krydse grænsen, burde i højere grad tage hensyn til alle de mennesker, der bor i grænselandet, og for hvem det er en helt naturlig del af hverdagen at krydse grænsen.
 

Det er klart, at det endnu er for tidligt at tillade grænsetrafikken, som den var mulig før grænselukningen grundet Corona. Men hvad med de mange menneskelige relationer, som grænsebommene har sat en stopper for?
 

Det giver ingen mening, at menneskene ikke kan opretholde deres familiære og sociale relationer, blot fordi de ligger på den anden side af grænsen, mens man samtidig kan køre vidt omkring inden for landets grænser.
 

Slesvigsk Parti opfordrer til, at Danmark indleder en dialog med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten om, at den p.t. gældende definition af ’anerkendelsesværdigt formål’ i et første skridt udvides til også at omfatte menneskene i grænselandet, der af familiære grunde ønsker at krydse grænsen, for eksempel fraskilte, der ønsker at have samvær med deres børn, eller for at besøge bedsteforældrene eller en ægtefælle. I et næste skridt burde der også kigges på, under hvilke betingelser der kan åbnes op for indkøb nord og syd for grænsen.
 

Selvfølgelig skal alle gældende forholdsregler, som for eksempel hygiejne- og afstandskrav, respekteres, og vi må alle tage ansvar for at forhindre smittespredning. Men det dansk-tyske grænseland er en sammenhængende region, hvor det at krydse grænsen er en naturlig del af menneskenes liv.

 

Carsten Leth Schmidt

Formand for Slesvigsk Parti

Se mere
Mest sete på tvsyd.dk