TV der bevæger dig

COVID-19

Biskopper: Corona-tiltag gør kirker klar til Kristi himmelfart

Kirkerne i syd- og sønderjylland er med kreative corona-tiltag klar til at åbne dørene for menigheden i anledning af Kristi himmelfart, siger biskopper.

Biskopperne glæder sig til i morgen, hvor mange kirker igen kan genoptage gudstjenester med folk på kirkebænkene. Fra venstre: biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard, Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, og biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh Poulsen. Foto: Collage: Lasse Lund Hansen

Syd- og sønderjyske kirkegængere har i efterhånden mange uger måttet følge gudstjenester på en skærm hjemmefra på grund af covid-19-situationen.

Men i mandags kunne kirkerne igen slå dørene op for deres menigheder efter at have nærstuderet de nye corona-retningslinjer for genåbning af folkekirken, som var klar sent søndag aften. De fleste præster står nu overfor deres første gudstjenester med menigheden på kirkebænkene i morgen på Kristi himmelfart.

Allerede i torsdags sendte jeg et brev ud til menighedsrådene, hvor jeg bad dem om at få genopmålt kirken, fordi der er krav til, hvor mange og hvor tæt, man må sidde på kirkebænkene

Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift

Og selvom flere menighedsråd er blevet sat på lidt af en prøve for at efterleve kravene, er kirkerne ifølge biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard, klædt godt på til igen at møde menigheden.

- Allerede i torsdags sendte jeg et brev ud til menighedsrådene, hvor jeg bad dem om at få genopmålt kirken, fordi der er krav til, hvor mange og hvor tæt, man må sidde på kirkebænkene. Så har jeg bedt menighedsrådene om at slå antallet op på kirkedøren og lægge informationen på hjemmesiden, så folk på forhånd ved, hvor mange der må komme ind i kirken, siger Elof Westergaard til TV SYD.

Læs også Kirke har syvdoblet antallet af kirkegængere online

Biskoppen fortæller desuden, at han har opfordret menighedsrådene til at undlade altergang, hvis de føler sig utrygge ved nadverritualet i denne tid.

- Men jeg har også talt med provsterne om, hvordan man kunne gøre det. Der har blandt andet været forslag om kontinuerlig (gående red.) altergang og brug af engangsbægre, siger Elof Westergaard.

Stor fest at kunne samles igen

Biskop Marianne Christiansen prædiker i morgen i Haderslev Domkirke, og hun glæder sig enormt til, at se menigheden på kirkebænkene. 

Der er foregået rigtig mange fine ting online for at få forkyndelsen ud, men det igen at kunne samles, synge sammen med afstand og høre sammen, det er noget helt afgørende og festligt.

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift

- Vi havde aldrig nogensinde troet, at vi ville komme i en situation, hvor kirkerne ville lukke. Derfor er det en stor fest endelig at kunne samles. Der er foregået rigtig mange fine ting online for at få forkyndelsen ud, men det igen at kunne samles, synge sammen med afstand og høre sammen, det er noget helt afgørende og festligt, siger Marianne Christiansen. 

Også i hendes stift har kirkerne haft travlt med opmåling og tilvejebringelse af håndsprit, men der er styr på alle de praktiske forhold, så man i stiftet kan have et levende kirkeliv, som samtidig tager hensyn til coronasmitten, fortæller biskoppen.

Nogle kirker dropper sang

I Aarhus Stift, herunder kirkesognene i Horsens, har biskop Henrik Wigh Poulsen også været involveret i planlægningen af kirkernes genåbning. 

- Nogle af de små kirker, som ikke har plads til så mange, har valgt at holde flere, kortere andagter. Der er også kirker, der vælger at holde andagter uden sang, for at opretholde afstandskravet om 2 meter, fordi risikoen for dråbesmitte bliver forøget, når man synger, siger Henrik Wigh Poulsen.

- Jeg var selv ude til et par orienteringsmøder i sidste uge, og det er bestemt mit indtryk, at der bliver tænkt kreativt ude i menighedsrådene.

- Og så var det simpelthen så rart igen at sidde overfor mennesker af kød og blod. Det er godt at være sammen igen, også selvom det er med begrænsninger, tilføjer biskoppen. 

Retningslinjer for genåbning af folkekirker

  • Det bør sikres, at der er mindst 1 meter mellem personer.
  • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, bør der dog være mindst 2 meters afstand mellem personer. Det gælder f.eks. ved gudstjeneste, hvor der bør sikres 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges.
  • Lokalerne indrettes, så det er muligt at holde den anbefalede afstand, f.eks. ved at reducere antallet af stole eller tilgængelige kirkebænke.
  • Håndhygiejne anbefales f.eks. ved ankomst til og fra lokalerne, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning m.v. Der bør ikke være fælles håndklæder, sæbestykker m.v. på toiletter og lign.
  • Deltagere bør undgå at dele de samme fysiske genstande – f.eks. salmebøger.
  • Udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisættelser.

(Kilde: Kirkeministeriet)

 

 

 

Mest sete på tvsyd.dk