Corona-kroner: Budgetter vedtages i forbrødring – i skyggen af covid-19

I denne uge faldt alle budgetterne på plads i Syd- og Sønderjylland. Se hvordan det er gået i de 14 kommuner og i regionen.

”Aftalen tager afsæt i den helt ekstraordinære situation, vi i øjeblikket befinder os i med covid-19 – og den usikkerhed, den skaber for os som kommune”.

Sådan indledes Hedensted Kommunes budgetaftale for 2021. Mens Region Syddanmark i sit budget kalder coronakrisen ”den ubetinget største omstilling af regionens virksomhed nogensinde”.

Covid-19 bliver også et tema i 2021. Det står på og mellem linjerne i de budgetter, som i denne uge blev landet i regionen og i de 14 syd- og sønderjyske kommuner. Budgetter, som ellers generelt er præget af optimisme og politisk forbrødring.

Kan koste folk jobbet

Den vedholdende smittefare kan nemlig ikke bare ramme borgernes helbred. Den kan også koste dem jobbet – og mange kommunale kroner, forklarer Hedensteds borgmester Kasper Glyngø (S).

quote

Covid-19 gør det hele mere usikkert, når vi lægger budgetter i kommunerne.

Kasper Glyngø, borgmester i Hedensted.

- Covid-19 præger jo konjunkturerne. Det kan få meget stor indflydelse på antallet af ledige og dermed på kommunens økonomi i 2021, fordi en høj ledighed vil give store udgifter især til dagpenge, siger Kasper Glyngø til TV SYD.

Kommunen har kigget på tre scenarier. I det mest optimistiske er der 746 forsikrede ledige året rundt, som anslås at koste 48 millioner kroner årligt. Mens der i det værste scenarie er 895 ledige, og så er udgiften over 69 millioner. En forskel på godt 21 millioner.

- Det er en meget stor forskel. Vi har valgt det mest optimistiske scenarie, blandt andet fordi Hedensted Kommune tidligere er kommet relativt godt igennem kriser. Men covid-19 gør det hele mere usikkert, når vi lægger budgetter i kommunerne, siger Kasper Glyngø.

To byråd er splittede

Hedensted er atypisk, fordi blot 14 af byrådsmedlemmerne står bag budgettet, mens 13 er imod. Venstre har valgt at stå udenfor, ligesom partiet gør i Horsens.

I resten af kommunerne er der meget bred opbakning, i hvert fald på papiret, og der er endda enstemmighed i ti af de 14 kommuner. 

To kommuner, Fanø og Horsens, har fundet det nødvendigt at hæve skatten, mens Esbjerg Kommune sætter skatten ned. Andre har haft overvejelser, men har valgt at holde skatten og grundskylden i ro.

Mere til ældreplejen

Generelt afspejler budgetterne, at antallet af ældre er stigende, og at man forventer et øget plejebehov. Demografien kan ingen ignorere.

Også skolerne og daginstitutioner står generelt til at få flere penge, selv om der er et stykke vej til at nå minimumsnormeringer i børnepasningen. Især hvis man forventer, at der skal ansættes uddannede pædagoger til opgaven.

På grund af covid-19 blev anlægsloftet fjernet for kommunerne, og der kom gode lånemuligheder til at sætte nye byggerier og renoveringer i gang. Det har kommunerne i høj grad benyttet sig af, og meget af det vil, undskyld udtrykket, smitte af på 2021.

Sådan ser budgetterne  ud