Enighed om at lempe rejserestriktioner i fire runder med start om en uge

Der er tirsdag aften opnået enighed om at lempe restriktionerne for indrejse i Danmark, så bl.a. turisterhvervet får en tidsplan at planlægge ud fra.

Rettelse: Det har tidligere fremgået i denne artikel, at lempelse af incidenstallet vil ske i fase fire. Det vil efter aftalepartiernes udmelding ske i fase tre. 

Alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige står sammen med regeringen om at lempe rejserestriktionerne ind og ud af Danmark.

Tidsrammen og faserne i lempelserne fremrykkes i forhold til det forslag, som regeringen havde fremlagt, og incidensgrænsen for, hvornår der lukkes for indrejse fra andre lande lempes i forhold til de regler, der gjaldt inden den totale nedlukning.

Det oplyser Anni Matthiesen, der som Venstres turismeordfører har siddet med ved  forhandlingsbordet, til TV SYD.

- Jeg er meget tilfreds med, at der er fremrykket nogle datoer, og der er skabt en klar og tydelig køreplan for de fire faser for lempelser. Smittetallets udvikling og udbredelsen af vaccinationer i både vore nabolande og herhjemme vil afgøre, hvor stor effekten bliver, siger Anni Matthiesen.

Lempelserne falder i fire faser

Første fase - 21. april:

Der indføres en differentieret risikovurdering, der baseres på smittesituationen (incidens, positivprocent og testfrekvens) i et givent land/region.

Modellerne med regelmæssig opdatering for EU- og Schengenlande og tredjelande, herunder den regionale tilgang for rejsevejledningerne for EU- og Schengenlande, genindføres.

Der indføres en ny ”rød” risikovurdering for at tage højde for nye bekymrende varianter. Dermed vil verden fremover blive opdelt i gule, orange og røde lande/regioner.

De tiltag, som er blevet indført siden årsskiftet, herunder kravene om test og isolation efter indrejse, videreføres - dog med den lempelse, at personer, der rejser fra gule lande og regioner, undtages fra isolation.

Der genindføres mere lempelige regler for erhvervsrejsende, der vil kunne møde på arbejde efter en erhvervsrejse til udlandet.

Der indføres mere lempelige regler for danskere og personer bosiddende i Danmark, der rejser til egen ødegård i Norden, således at disse rejsende ikke skal gå i isolation efter rejsen.

Listen over anerkendelsesværdige formål udvides, så der bl.a. åbnes for, at højskole- og efterskoleelever, udvekslingsstuderende, landbrugspraktikanter, ægtefæller, faste samlevende eller børn til en dansker, der bor i udlandet og rejser sammen, samt sommerhusejere, bådejere, hesteejere, eller personer, der har en fastliggerplads, kan rejse ind i Danmark. Der lempes endvidere i fornødent omfang i forhold til kravet om isolation af hensyn til bl.a. studerende med bopæl i grænselandet. 

Anden fase - 1. maj:

Nu begynder den første større åbning. Her kan færdigvaccinerede danskere og udlændinge, herunder turister, fra gule og orange EU- og Schengenlande kan rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. 

Tredje fase - 14. maj:

Begynder når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik.

Hæves incidensgrænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner fra de hidtidige 20/30 til 50/60. Dermed vil der for flere lande ikke gælde krav om anerkendelsesværdige formål, lige som der ikke vil gælde krav om isolation for de lande, der efter justeringen kategoriseres som gule.

Færdigvaccinerede danskere og udlændinge, herunder turister, fra gule og orange EU- og Schengenlande kan rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. 

I lyset af den betydelige forøgelse af antallet af indrejsende, der må forventes, når der åbnes for turisme, skal der etableres en model for grænsekontrol, der ikke skaber propper og forhindringer. Det kan eksempelvis ske ved at supplere en fleksibel stikprøvekontrol med bødesanktionering af personer, der forsøger at indrejse uden den fornødne dokumentation.

Kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejse i Danmark lempes, således at testen må være foretaget 48 timer før indrejse mod de nugældende 24 timer.

Personer, herunder turister, der indrejser fra grænselandet, undtages fra isolationskrav efter indrejse i Danmark. 

Fjerde fase - 26. juni:

Forventning om, at der er indført et EU-coronapas.

Kravet om anerkendelsesværdige formål afskaffes for alle udlændinge, der indrejser fra orange lande (vil kun gælde udlændinge, som har bopæl i EU-og Schengenlande). 

Det betyder, at bl.a. turister fra orange lande, i modsætning til i dag, vil kunne indrejse, idet de dog vil være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse, medmindre de er vaccinerede eller har været smittede tidligere.