TV der bevæger dig

COVID-19

Milliarder fra Folketinget: Hjælp på vej til selvstændige som Winnie

Regeringen og alle andre partier i Folketinget er klar med en hjælpepakke til virksomheder og selvstændige. Partierne er klar til at bruge et trecifret milliardbeløb.

Winnie Hauge er en af de selvstændige, som kan få glæde af den nye hjælpepakke til erhvervslivet. Foto: Privatfoto

På sin salon i Kolding sidder Winnie Hauge og følger dagens pressemøde fra Finansministeriet. Hun er indehaver af frisørsalonen Hauge Hair, og dermed er hun en af dem, der siden onsdag har været nødt til at lukke sin salon ned midlertidigt.

Winnie Hauge har to medarbejdere, og hun håber blandt andet, at den nye hjælpepakke kan hjælpe hende med lønkompensation til medarbejderne, så hun ikke risikerer at skulle fyre nogen.

- Der er en nervøsitet. Hvordan bliver det? Skal jeg fyre mine medarbejdere, eller kan jeg holde salonen kørende?, siger Winnie Hauge meget berørt af situationen.

Og frisørsalonen betyder meget for hende: 

- Jeg er utrolig glad for mit arbejde. Jeg har været her i 16 år og elsker virkelig at gå på arbejde hver dag. Jeg har nogle fantastiske kunder, og jeg vil være ked af at skuffe mine medarbejdere, så jeg håber virkelig, at jeg kan holde det kørende.

Ny hjælpepakke

På pressemødet er kompensation til selvstændige en af de ting, som bliver præsenteret i den nye hjælpepakke. Selvstændige er ikke direkte omfattet af den trepartsaftale om lønkompensation, som blev præsenteret søndag, men med den nye hjælpepakke kan de også få kompensation. Og Winnie Hauge tager gerne imod al den hjælp, som kommer til de selvstændige:

- Den hjælp, der kommer, er selvfølgelig en kæmpe hjælp til os, men jeg er også selv villig til at bruge penge på at holde butikken kørende.

Derudover byder pakken blandt andet på hjælp til virksomheders faste udgifter - eksempelvis husleje. Og regeringen og Folketingets andre partier gjorde det klart, at de er klar til at bruge et trecifret milliardbeløb på at hjælpe det danske erhvervsliv, hvis det bliver nødvendigt. 

Her er den nye hjælpepakke:

  • Kompensationsordning for selvstændige. Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 procent. Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kroner per måned. Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

 

  • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 procent). Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 procent. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.​​​​​​

 

  • Kompensation for freelancere. Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve et indtægtstab. Den selvstændige kan få dækket 75 procent af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kroner per måned. 

 

  • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

 

  • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 milliarder, mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 milliarder kroner og en tilhørende tabsramme på cirka 5 milliarder kroner, hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 milliarder kroner. 

 

  • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

 

  • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 milliarder kroner. 

 

  • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 

 

  • Øgede lånemulighed for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kroner per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Kilde: Finansministeriet

Se mere

Præsenterede forslag onsdag

Onsdag fremlagde regeringen et forslag til en hjælpepakke, som skal sikre kompensation til nogle af de faste udgifter, som virksomheder kan have svært ved at dække, fordi deres indtjening falder på grund af coronapandemien.

Derudover blev der også præsenteret et forslag til en kompensationsordning til selvstændige. Med den vil regeringen sikre kompensation til de selvstændige erhvervsdrivende, som oplever et stort fald i deres omsætning.

Med den nye hjælpepakke er de overordnede punkter i de to forslag blevet vedtaget, og derudover er der også kommet en række andre tiltag i pakken.

Mest sete på tvsyd.dk