TV der bevæger dig

COVID-19

Hjælpepakke giver tryghed på efterskoler

Et enigt Folketing har vedtaget en hjælpepakke på 540 millioner kroner til gavn for efterskoler ramt af coronakrisen.

Regeringen og aftaleparterne har med dagens aftale ønsket at sende et klart signal til elever og forældre om, at de trygt kan tilmelde sig et ophold på en efterskole.

Regeringen og alle Folketingets partier og medlemmer uden for grupperne har i dag indgået en aftale om at hjælpe efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kostafdelinger til at komme igennem coronakrisen. 

- Det er en dejlig besked at få. Den skaber tryghed på skolerne og giver os ro til at planlægge en forhåbentlig god slutning på dette skoleår og begyndelsen på et nyt efter sommerferien.

Det siger Henrik Grønkjær, der er forstander på Lunderskov Efterskole og formand for Efterskoleforeningens syd- og sønderjyske region.

Regeringen og aftaleparterne har med dagens aftale ønsket at sende et klart signal til elever og forældre om, at de trygt kan tilmelde sig et ophold på en efterskole eller anden skole med kostafdeling i det kommende skoleår. 

- Der er stadig mange spørgsmål, der skal afklares, inden vores elever kan vende tilbage til skolerne igen, selvom økonomien nu er afklaret, siger forstander Henrik Grønkjær, Lunderskov Efterskole.

Her er aftalens hovedpunkter:

Reduceret forældre- og deltagerbetaling

 • Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1000 kroner pr. uge pr. elev fra 1. april og en måned frem. Dog maksimalt den konkrete deltagerbetaling, såfremt skolerne fortsat er lukkede.
 • Tilskuddet skal gøre, at forældre ikke skal betale fuldt ud for opholdet, mens eleverne er hjemsendte.
 • Pulje til at hjælpe skoler der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020.
 • Der afsættes en pulje på 60 millioner kroner, som kan søges af efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, der oplever, at elever melder sig ud frem mod sommerferien 2020.
 • Det skal sikre, at skolerne kan opretholde et undervisningstilbud af høj kvalitet for alle elever. Skolerne kan søge om at få dækket op til 75 procent af det økonomiske tab som følge af elevfaldet for skoleåret for elever, der udmelder sig mellem 15. marts og 9. juni.
 • Pulje til at hjælpe skoler i det kommende skoleår.
 • Der afsættes en pulje på 170 millioner kroner til at hjælpe efterskoler og frie fagskoler, som oplever faldende elevtal til skoleåret 2020/21 set i forhold til de tre forudgående skoleår.
 • Konkret kan staten yde et særtilskud, der dækker op til 75 procent af de mistede indtægter i 2020 fra statstilskud og deltagerbetaling inden for den nævnte ramme. Der kan ikke kompenseres ud over de faktisk afholdte udgifter.
 • Fripladspakke.
 • Der afsættes 50 millioner kroner i 2020. Pengene er øremærket til at nedsætte deltagerbetaling, så skolerne kan vælge at nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.
 • Hermed reduceres risikoen for, at privatøkonomiske konsekvenser af ledighed får betydning for børns uddannelsesmuligheder.
 • Den eksisterende fripladspulje til fri- og privatskoler forhøjes med ekstra 25 millioner kroner, efterskolernes bevilling til individuel supplerende elevstøtte forhøjes med 20 millioner kroner. Og der afsættes fem millioner til frie fagskoler.
 • Mindste ugentlige elevbetaling.
 • I forlængelse heraf suspenderes kravene til den mindste ugentlige elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler midlertidigt for kalenderåret 2020.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet og Ritzau.

 

Mest sete på tvsyd.dk