Motorvejsudvidelse: Planlagte borgermøder foregår hjemme i folks stuer

Når det første af en række borgermøder om udvidelsen af motorvej E45 til tre spor på strækningen fra Vejle til Randers begynder torsdag, sker det online.

På grund af coronavirus har Vejdirektoratet ændret de fysiske borgermøder til virtuelle borgermøder, når de fra torsdag begynder at fremlægge de VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkningerne på Miljøet), der er lavet for udbygningen af motorvej E45 til tre spor i hver retning på strækningen fra Vejle til Randers N.  

Men selvom man sidder hjemme foran computeren, når man deltager i møderne, så kommer de virtuelle borgermøder til at ligne de fysiske, lover Vejdirektorat i en pressemeddelelse.

- Vi har forsøgt at udvikle et koncept, der ligner de fysiske borgermøder, hvor vi både laver en grundig præsentation af vores VVM-rapporter og besvarer spørgsmål fra borgerne, siger afdelingsleder Karsten Kirk Larsen fra Vejdirektoratet.

- Vi befinder os jo – som resten af samfundet - i en ny situation og afprøver de muligheder, teknikken giver os. Vi håber at ved at lade folk deltage online, at det kan kompensere for, at vi på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for rent fysisk at mødes med borgerne i de kommuner, som de undersøgte dele af motorvejen løber igennem.

På borgermøderne vil Vejdirektoratets projektleder og fagfolk fortælle om nogle af de vigtigste resultater af VMM-undersøgelsen for motorvejsudbygningen. Det drejer sig om natur og miljø, støj, ekspropriation og ejendomsforhold samt trafik og samfundsøkonomi.  

Hvert af de tre borgermøder bliver streamet live på Vejdirektoratets hjemmeside, hvor der i forbindelse med streamingen vil være en chatfunktion, hvor man kan stille spørgsmål til projektlederne og de øvrige fagfolk.  

Når borgermøderne er slut, vil de streamede optagelser af møderne blive lagt på projekternes hjemmesider.  

Efter borgermøderne skal politikerne beslutte sig

Når høringsperioden er overstået, behandler Vejdirektoratet høringssvarene og laver en indstilling til transportministeren. Herefter skal politikerne beslutte, om de vil bruge penge på at udvide motorvejen - helt eller delvist - fra Vejle til Randers.

Hvis Folketinget beslutter at gennemføre udvidelserne, vil der gå op til syv år, før en tresporet motorvej fra Vejle til Randers står klar til brug. Pris 3,6 mia. kroner.

Tidspunkter for de virtuelle borgermøder: