Overblik: Det gør din kommune for at hjælpe lokale virksomheder

Udover de anseelige hjælpepakker fra regering og folketing, sætter kommunerne også gang i planlagte projekter til gavn for lokale håndværkere og virksomheder.

Kommunerne har også set skriften på væggen: Hvis vi skal have et erhvervsliv efter coronakrisen, skal vi allesammen gøre noget. Her bringer vi en lille oversigt over nogle af de ting, der er sat i gang i det syd- og sønderjyske. Listen er muligvis ikke komplet, for vi på TV SYD kan jo ikke vide alt, selvom vi prøver ihærdigt. Og hvis nogen føler sig forbigået, lytter vi gerne.

I tilfældig rækkefølge:

Vejle Kommune

Vejle Kommune fremrykker betalingen af regninger for 76,3 millioner kroner og fremrykker anlægsaktiviteter for 26 millioner kroner.

- Vi har som samfund aldrig stået i en lignende situation.......Derfor skal vi vise ansvar og finde nye måder at hjælpe hinanden på, siger Vejles borgmester Jens Ejner Christensen, (V).

Varde Kommune

Varde Kommune har også besluttet at fremrykke betalingen af alle regninger til leverandører, men har endnu ikke regnet på, hvor meget det løber op i.

- Vi skal holde hjulene i gang så vidt, det er muligt, og vi vil som kommune selvfølgelig hjælpe, hvor vi kan, siger Vardes borgmester Erik Buhl, (V).

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har strikket et helt katalog sammen, også med forslag til borgerne. Nogle eksempler:

- Kommunen investerer i en internetplatform, hvor borgerne kan handle lokalt og få varerne leveret.

- Kommunen opfordrer borgerne til at handle lokalt og bestille takeaway fra byens nu lukkede restauranter.

- Kommunen beder alle sine ansatte om at fremrykke indkøb, så vidt det er muligt. Det samme gælder kommunalt ejede selskaber.

- Også boligforeningerne bliver bedt om at fremrykke deres investeringer.

- Kommunen har lavet en affaldsordning for virksomheder, så det i hvert fald ikke er skrald, der standser produktionen.

Horsens Kommune

Også Horsens Kommune sætter fart på betalingerne. Kommunen har hidtil, som de fleste andre mennesker i det her land, betalt regninger på forfaldsdatoen, men nu skal det gå stærkt.

- Virksomhedernes likviditet kommer under voldsomt pres i den kommende tid, så nu skal der speedes op, siger borgmester Peter Sørensen, (S).

Esbjerg Kommune

Der er nogle økonomifolk, der får sved på panden i den kommende tid, for også Esbjerg Kommune vil fremskynde betalingerne. Det drejer sig om op mod 100 millioner kroner, der først skulle være betalt den 31. marts.

- På den måde kan vi forbedre leverandørernes likviditet på den korte bane, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V).

Vejen Kommune

Vejen Kommune har fremskyndet sine betalinger og har åbnet genbrugspladsen for erhvervslivet. Så kigger de på, om nogle planlagte investeringer til efteråret kan rykkes frem til foråret.

- Og så lytter vi gerne til alle de praktiske forslag, som borgerne kan komme med. Og vi afventer forhandlinger mellem KL og regeringen om, hvad vi som kommune må uden at bryde de mange regler, der gælder for kommunernes arbejde, fortæller borgmester Egon Fræhr (V) i dag til TV SYD.

Kolding Kommune

Kolding Kommune har allerede for en uge side besluttet at fremrykke betalingerne for 88 millioner kroner.

Kolding har også vedtaget at fremrykke anlægsarbejder og vedligeholdelse, der er besluttet. Det handler om op mod 50 millioner kroner, men kommunen ved endnu ikke, hvor meget af det, der kan sættes i gang med det samme. Derudover vil kommune fremrykke indkøb i det omfang, det kan lade sig gøre.

Og måske mest håndgribeligt: Kommunen har sat skub i sagsbehandlingen, så et apotek forleden kunne få tilladelse til at lave drive-in-apotek i gågaden med en straksgodkendelse. Det samme gælder Bilkas to-go-afdeling, der både fik tilladelse og skilte med det samme. Sådan i runde tal. Og så er kommunen modtagelig for alle forslag.

- Alle forslag er velkomne. Alle vores politiske processer kører på fuldt tryk på skype, så vi er klar til at komme ud på den anden side, fortæller borgmester Jørn Petersen, (V).

Tønder Kommune

Også Tønder fremrykker betalingerne. Det er ikke til at sige, hvor meget det drejer sig om, for hver enkelt betaling skal behandles manuelt.

- Men så meget som muligt, siger borgmester Henrik Frandsen, (V).

Derudover kigger politikerne på, om der er nogle vedligeholdelsesprojekter, der kan fremskyndes, men der er ikke besluttet noget endnu. Og så er genbrugspladsen åben for erhvervsdrivende.

Fanø Kommune

Fanø fremrykker betalingerne og har kigget på, om der var nogle anlægsopgaver, der kunne fremrykkes, men der er ikke nogen på brættet. Til gengæld er Fanø med i Business Region Esbjerg, der arbejder på at finde nogle ideer til, hvordan turismen kan komme igang under de forhåndenværende forhold. Og turismen er den største industri på Fanø. Derfor følger borgmesteren situationen tæt.

- Jeg ringer næsten dagligt til vores håndværksvirksomheder for at høre, om der er noget, vi kan hjælpe dem med, for eksempel at opfordre sommerhusejerne til at gå i gang med forbedringer. Men foreløbig har de meldt tilbage, at de har nok at lave, siger borgmester Sofie Valbjørn, (Alt).

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har allerede for ti dage siden besluttet at fremskynde sine betalinger. Ellers følger byrådet udviklingen tæt, og fredag skal de igen diskutere, om der er noget, de kan/skal gøre. Men borgmesteren er ikke den, der smider alt overbord for at flyve hurtigere.

- Vi skal passe på ikke at fare ud med bål og brand. Der kan komme et tidspunkt, hvor vi har endnu mere brug for pengene. Der bliver jo også en regning at betale, når det hele er overstået, siger borgmester Erik Lauritzen (S), der i øvrigt er glad for de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget.

- Man skal jo huske på, at det er begrænset, hvad vi som kommuner kan gøre, siger Sønderborgs borgmester.

Aabenraa Kommune

Også Aabenraa Kommune har fremskyndet betalinger og bestillinger. Og selvom de fleste af kommunens ansatte sidder hjemme på linje med med skolebørn, massører, tandlæger og andre, så er der meget i gang i kommunen. For eksempel på Genforeningspladsen foran Folkehjem, hvor elektriker Jesper Petersen fra Løjt Kirkeby El-service går og sætter lamper op.

- Vi har da nogle kommunale opgaver, og de gør en indsats for at holde deres arbejde kørende og eventuelt sætte gang i det noget før, fortæller Jesper Petersen til TV SYD i dag.

Et andet sted i kommunen sidder Jens Danielsen. Det er ham, der står for byggetilladelser. Og han forsøger at få dem afsted så hurtigt som muligt, selvom han sidder hjemme hos sig selv. Han og kollegerne gør også noget for at holde humøret oppe.

- Vi har jo faktisk hver morgen en mail vi sender ud, hvor vi ønsker hinanden god morgen, fortæller han.

For elektrikeren fra Løjt Kirkeby er der nok at lave.

- Det er klart, at noget af det har rykket sig rundt. I og med at vi har kunder, der ikke ønsker, at vi kommer lige nu, men så kan vi starte op med andre opgaver. Eksempelvis den plads her (genforeningspladsen.red.), hvor der er masser af udendørs arbejde.

Haderslev Kommune

I Haderslev har de en trestrenget plan for at hjælpe erhvervsliv og foreninger økonomisk. Betalinger bliver fremskyndet for 38 millioner kroner. Der vil blive sat forskellige vedligeholdelsesarbejder i gang hurtigst muligt, nu skolerne alligevel er lukkede. Det beløber sig til 20 millioner kroner, og så vil idrætsforeninger, haller og lignende, der bor hos kommunen, få henstand med huslejen for i alt 8 millioner kroner. I alt en pakke på 66 millioner kroner.

Samtidig har Haderslev Kommune fortsat godkendelse af byggesager på fuldt blus. Byrådet holdt sit sidste fysiske møde i går, men selvom landet er lukket ned, er der stadig mange kommunale opgaver, der skal passes. 3800 besøg hos syge og ældre, madlevering og sikring af backup til dem, der varetager opgaverne, hvis de bliver syge.

- Det er helt surrealistisk. Når man cykler igennem byen, er der helt tomt. Der er kun enkelte butiksejere, der stikker hovedet frem for at se, om der skulle komme en kunde, fortæller H.P.Geil, borgmester i Haderslev, (V).

Men der er også lys i mørket.

- I går bad vi om hjælp fra borgere, der er pensionister med en eller anden form for baggrund i det sundhedsfaglige, om at melde sig, og det er der allerede 60, der har gjort, fortæller H.P.Geil til TV SYD.

Hedensted Kommune

Hedensted Kommune fremrykker sine betalinger, så fra i dag bliver alle regninger betalt med det samme. Der ligger 5.100 regninger og venter, og de vil også blive betalt hurtigst muligt, med den lille finte, at da det skal laves manuelt, og der ikke er ret mange tilbage på rådhuset, så er det i første omgang regninger på over 10.000 kroner, der vil blive pillet ud.

- Men hvis en mindre erhvervsvirksomhed er presset, så vil vi også udbetale mindre beløb så hurtigt som muligt, fortæller borgmester Kasper Glyngø, (S).

Alt det gælder foreløbig indtil første juli. Det gælder også det stop for rykkere for beløb, kommunen har til gode, og som byrådet vedtog torsdag.

Byrådet har også været kommende projekter igennem for at se, om der var noget, der kunne snapiværksættes.

- Men der er ikke noget, der lige er til at sætte i gang. Der skal først projekteres og planlægges, så det varer mindst et halvt år. Vi har også kigget på afgifter og gebyrer, men der er heller ikke noget at komme efter, fortæller borgmesteren.

Billund Kommune

Også Billund fremskynder betalingerne til alle erhvervsdrivende og leder med lys og lygte efter anlægsprojekter, hvor pengene er bevilget, og som kan sættes i gang med det samme. Det samme gælder vedligeholdelse. Borgmester Ib Kristensen (V) har ikke tallene i hovedet, også fordi arbejdet stadig er i gang, men han siger:

- Vi prøver at få alt det i gang, vi overhovedet kan.

For den garvede borgmester har det været en chokerende tid.

- Jeg håber, at det er den eneste gang, vi får lov til at opleve det. Men jeg vil gerne rose borgerne, der har taget det her til sig. Der er ikke ret mange børn i nødpasning, og da vi efterlyste ekstra sundhedsfagligt personale, var der 30, der meldte sig, fortæller Ib Kristensen fra Billund.

Udover kommunerne har også Region Syddanmark varslet hjælp ved at fremskynde betalinger.