Politikere: Ulogisk ikke at corona-opdele Tyskland som Sverige

Rejsevejledningen til Tyskland bør ifølge sydjyske folketingspolitikere være regionalt opdelt, så der tages hensyn til hverdagen i grænselandet.

Danskere frarådes nu at rejse til 12 ud af de 21 svenske regioner, mens det stadig er ok at rejse til Tyskland, blot man er ekstra forsigtig. Men var smittetrykket i hele Tyskland steget til 30 eller derover torsdag, hvor Udenrigsministeriet udgiver sin ugentlige opdatering af rejsevejledningen, ville hele landet gå i orange.

Så ville det være slut med grænsehandel og hyggelige lørdag formiddage i Flesnborgs gågade for en stund. Også selvom smittetallene i den nordligste delstat Slesvig-Holsten for tiden er lavere end i kommunerne nord for grænsen. 

At Tyskland betragtes nemlig som én nation og er ikke opdelt efter svensk model i regioner, kritiseres nu af både Venstre og Dansk Folkeparti.

Venstres Eva Kjer Hansen mener, at det er udtryk for en manglende indsigt i den dansk-tyske grænseegn, at Tyskland ikke er opdelt regionalt ligesom Sverige, når det drejer sig om covid-19.

- Jeg bliver lidt fortørnet over, at regeringen mangler forståelse for, hvordan livet leves i det dansk-tyske grænseland, når det ikke er sket endnu, siger hun.

quote

Det virker ulogisk, at man ikke benytter sig af at inddele Tyskland efter minimum delstaterne. Ligesom i Sverige.

Hans Kristian Skibby, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

For over to måneder siden (14. august) blev alle Folketingets partier enige om fjerde fase af en kontrolleret genåbning af samfundet. I den aftale hedder det blandt andet, at “partierne noterer sig, at regeringen vil se på mulighederne for at regionalisere rejsevejledningerne”, og at “regeringen vil sikre, at covid-19-indsatsen på grænsen løbende tilpasses bl.a. af hensyn til trafikken fra grænselandet.”

Også Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby mener, at man bør tage udgangspunkt i lokale smittetal i rejsevejledningen.

- Det virker ulogisk, at man ikke benytter sig af at inddele Tyskland efter minimum delstaterne. Ligesom i Sverige, siger han. 

Tyskland skal differentieres

Udbredelsen af covid-19 er stærkt stigende i Tyskland, der dog stadig er i gul hos Udenrigsministeriet. Det betyder, at man skal være ekstra forsigtig for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus/covid-19, hvis man rejser til landet.

Ifølge Robert Koch-Institut, som monitorerer smitten i landet, er problemerne dog størst i det vestlige og sydlige Tyskland. I den nordligste delstat Slesvig-Holsten er situationen faktisk mindre alvorlig end i de danske kommuner umiddelbart nord for den dansk-tyske grænse.

Smittetallet for Slesvig-Holsten ligger på knap 13, men for hele Tyskland er det noget højere - nemlig 25,3. I Tønder og Aabenraa kommuner er smitetallet til sammenligning henholdsvis 17 og 24. I de to tilstødende kredse i Tyskland er smittetallene henholdsvis 9,0 og 4,5. I Flensborg By ligger tallet noget højere på 17,7.

- Vi har i den grad interesse i at differentiere Tyskland, for det har en betydning for både samhandel og vores færden hen over grænsen. Når nu situationen er så forskellig i Slesvig-Holsten i forhold til resten af Tyskland, er der ingen grund til at have den samme tilgang til delstaterne, mener Eva Kjer Hansen.

Hans Kristian Skibby er af den opfattelse, at betragter man Tyskland som én enhed, vil det gå ud over sammenhængskraften i den dansk-tyske region.

- Det resulterer netop i mindre samhandel begge veje, og rigtig mange arbejdstagere udfordres unødigt, siger han. 

Måske brugbar løsning om et par uger

I Tyskland har smittetallene været støt stigende siden 1. juli. Ifølge det seneste tal fra Statens Serum Institut, som Udenrigsministeriets rejsevejledning baserer sig på, er smittetallet for vores store nabo mod syd steget kraftigt. I sidste uge var der 17,5 smittede per 100.000 indbyggere set over to uger. Torsdag var tallet steget betragteligt til de før omtalte 25,3. Næsten en 50 procents stigning på blot en uge. 

Det fik ikke Udenrigsministeriet til torsdag at ændre rejsevejledningen til Tyskland. Først hvis tallet når 30, vil Tyskland gå fra gul til orange i rejsevejledningen, hvilket vil betyde, at rejser til Tyskland frarådes.

I den nuværende danske model, som er vedtaget af regeringen, er det kun de nordiske lande, der kan vurderes på regionalt niveau. Øvrige lande i EU/Schengen/UK vurderes på landeniveau.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (Socialdemokratiet) eller partiets politiske ordfører Jesper Petersen (valgt i Sønderjylland), da begge er på efterårsferie.

Udenrigsministeriet oplyser dog til TV SYD, at der siden aftalen fra august om næste fase af en kontrolleret genåbning er påbegyndt forhandlinger i EU om koordination af rejserestriktioner.

- Derfor har regeringen valgt at følge forhandlingerne om en EU-aftale frem for at lave vores egne overvejelser om en mulig regional tilgang til rejsevejledninger, hedder det fra Udenrigsministeriet, der videre oplyser, at der netop i denne uge er vedtaget en fælles EU-aftale om koordination af rejserestriktioner. Derfor er "regeringen nu i gang med at klarlægge, i hvilket omfang det giver anledning til justeringer i den danske tilgang til rejsevejledninger og indrejserestriktioner, herunder muligheden for regionale rejsevejledninger. Der vil gå nogle uger, inden det er afklaret, om vi kan finde en brugbar tilgang", hedder det.

På dette kort kan man se smittetallet for de forskellige Slesvig-Holstenske kredse: