Slagteriarbejdere i Horsens og Blans får nu taget deres temperatur på hver vagt

I et forsøg på at begrænse risikoen for spredning af covid-19 måler Danish Crown nu alle medarbejderes temperatur, hver gang de møder ind på job.

På slagterierne i Horsens og Blans, der tilsammen beskæftiger op mod 2.500 medarbejdere, bliver temperaturmålingerne indført,  efter at der de seneste dage på Danish Crowns slagteri i Ringsted er fundet 79 medarbejdere, der  er smittet med corona.

For at begrænse risikoen for at få covid-19 virus ind på virksomhedens øvrige slagterier og fabrikker i Danmark er der indført temperaturkontrol af medarbejderne, når de møder ind.

- Vi kan nærmest ikke gøre for meget i bestræbelserne på at bryde smittekæderne og forhindre virussen i at komme ind på vores arbejdspladser. Derfor indfører vi nu temperaturkontrol kombineret med nogle få spørgsmål, hvis en medarbejder ligger lige på grænsen til at skulle sendes hjem, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork.

For en sikkerheds skyld

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler generelt ikke temperaturmåling, da det langt fra er alle smittede, der udviser temperaturforhøjelse. Omvendt anbefaler Sundhedsstyrelsen såkaldt ”fortovs-visitering”, hvor den enkelte bliver kontrolleret ved at svare på en række spørgsmål, som kan hjælpe til at afklare, om de udviser symptomer. 

- Vi har valgt at gå den her vej, da det kan hjælpe os til at finde enkelte medarbejdere, der er ved at blive syge. Samtidig vil det på daglig basis minde hver enkelt medarbejder om, hvor vigtigt det er at være opmærksom på symptomer og leve op til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for at undgå smittespredning, siger Per Laursen.

Danish Crown har samtidig sat ind med ekstra kommunikation til alle medarbejdere - og særligt koncernens ledere – der skal bidrage til at sikre, at man lader sig teste, hvis man har symptomer. 

Temperaturmålinger på Danish Crown

På slagteriet i Ringsted vil yderligere 300 medarbejdere i dag blive testet i det testprogram, myndighederne har opstillet. Alle medarbejdere skal testes en gang om ugen de kommende syv uger.

- Med 17 nye smittede i løbet af de sidste to døgn er stigningstakten i antallet af nye smittede heldigvis gået ned. Det ændrer ikke på, at vi står i en alvorlig situation med nu 79 smittede medarbejdere, så vi har stadig blikket stift rettet mod at få brudt smittekæderne, siger Per Laursen.

Danish Crown har omkring 850 ansatte på slagteriet i Ringsted. Derudover beskæftiger Fødevarestyrelsen og forskellige underleverandører cirka 150 medarbejdere på slagteriet.