Serie
Danmark i kold krig

Danmark i kold krig 1:8

I serien, Danmark i kold krig, rejser pensioneret generalløjtnant Kjeld Hillingsø gennem Danmark og besøger de koldkrigsanlæg, der i disse år for første gang bliver åbnet for offentligheden. Undervejs møder han de danskere, som havde til opgave at forsvare landet og civilbefolkningen. I første afsnit skal vi møde to tidligere værnepligtige på Sjælsmark Kaserne i Nordsjælland, og vi skal høre, hvordan militærnægtere skulle gøre tjeneste langt ude i en skov i Jylland. Turen går også Næstved, når byens tidligere borgmester genser den kaserne, hvor han aftjente sin værnepligt i civilforsvaret.
4/1/2015