Serie
Danmark i kold krig

Danmark i kold krig 8:8

I sjette afsnit tager vi med en seniorsergent til et af hærens nedlagte mobiliseringsdepoter i Lille Frederikslund, hvor han skulle udlevere udrustning til genindkaldte soldater i tilfælde af krig. I Esbønderup havde Civilforsvaret også masser af udrustning og køretøjer klar til en hurtig indsats, og her møder vi en tidligere sektionschef, som sørgede for, at mandskabet kunne sit kram. Endelig skal vi besøge Danmarks største og mest usynlig byggeprojekt under Den Kolde Krig; en 650 kilometer lang olieledning.
22/2/2015