Du skal tidligst betale pant af tyske dåser om fire år

Dåsepant i Tyskland udsat to år, viser et notat fra Miljøstyrelsen, som TV SYD har søgt aktindsigt i.

Pant på tyske dåser ville oprindeligt være en realitet om to år i 2018, men nu viser et notat fra Miljøstyrelsen, at det sandsynligvis ikke kommer til at ske så hurtigt. Faktisk skal vi danskere udfylde eksporterklæringer i yderligere to år i de tyske grænsebutikker.

Først i slutningen af 2019, altså to senere end først beregnet, træder pantaftalen mellem Danmark og Tyskland i kraft, viser notatet, som TV SYD har søgt og fået aktindsigt i.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) forlangte ved sin tiltræden et serviceeftersyn af pantaftalen mellem Danmark og Tyskland, som tidligere på året var forhandlet på plads af den forhenværende regering med miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Der skal afklares en række juridiske aspekter i forhold til både dansk og tysk ret, før en egentlig aftale foreligger. I Danmark skal der vedtages både en lov- og en bekendtgørelsesændring. Dansk Retursystem skal endvidere fysisk have udbygget deres kapacitet, således at systemet kan modtage de forøgede forventede volumener. Det forventes at tage to år.

Miljøstyrelsen vil bestræbe sig på at fremsætte et lovforslag i efteråret 2016, men en realistisk tidshorisont er nok først foråret 2017.

Miljøstyrelsen understreger, at serviceeftersynet endnu ikke er afsluttet, og at notatet derfor er et foreløbigt udkast.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, men hun er først klar til at kommentere pantaftalen i begyndelsen af det nye år.