Ministerium brugte seks år gamle tal om dåsepant

Miljøministeriet brugte seks år gamle tal, da den fhv. minister skulle fortælle om fordelene ved sin pant-aftale med Slesvig-Holsten. Og ingen satte sig til at regne på, hvor mange (eller få) dåser, der faktisk ender i naturen.

Det gjorde TV SYD. Og vores beregninger viser, at kun en kvart procent af de 600 millioner dåser, som købes syd for grænsen (1,5 mio. dåser) ender i naturen.

Oplysningen fik den nye miljøminister, Eva Kjer Hansen, præsenteret i et direkte interview på TV SYD. Og hun har efterfølgende bedt sit ministerium fakta-tjekke TV SYDs tal.

Det har vi medvirket til, og ministeriet bekræfter i et notat til ministeren, at tallet 600-700 mio. dåser er korrekt. Det stammer fra Skatteministeriet i maj (mens Benny Engelbrecht var skatteminister).

Når det kommer til skønnet over, hvor mange dåser, som ender i naturen, bruger ministeriet tal, som er seks år gamle.

I undersøgelsen, der er lavet af Hold Danmark Rent, skønnes det, at 100 mio. dåser købes af syd- og sønderjyder. Og af dem ender skønsmæssigt en procent (1 mio. dåser) i naturen.

- Denne undersøgelse fra 2009 er på nuværende tidspunkt er den eneste undersøgelse vi har til rådighed, når det gælder skøn over hvor dåserne ender, skriver Miljømisteriet i et brev til TV SYD.

Ministeriet understreger, at de har brugt tal for dåser i Syd- og Sønderjylland. Ikke for hele landet. Men det fremgik ikke af deres hjemmeside.

I undersøgelsen fra 2009 skønnes det, at 30 mio. dåser ender i husholdningsaffaldet. Det er en tredjedel af de nævnte 100 mio. dåser, som sælges til syd- og sønderjyder).

Det tal har TV SYD anfægtet. Bl.a. med henvisning til en artikel fra 2011 om Sønderborg Kommune, som det år afleverede 11,8 mio. dåser fra containere på deres genbrugspladser.

Ministeriet har ikke undersøgt, hvor mange dåser som ender i containere på genbrugsstationer.

Eva Kjer Hansen har forlangt nye tal, og det er muligt, at det skal undersøges.

Miljøministeriet er uenige i et tal, som TV SYD fandt frem til. Nemlig hvad det vil koste at fjerne 1,5 mio. dåser fra naturen, hvis det danske retursystem skal bygges om for 1,4 milliarder (!) kr.

Det svarer til 933 kr. pr. dåse (første år) og 93 kr. pr. dåse, når systemet har kørt i ti år.

Ministeriet anfører, at retursystemet kun skal bygges om for ca. 360 mio. kr. for at håntere de tyske dåser.

TV SYD noterer, at det i så fald vil være en udgift på 24 kr. pr. dåse (over ti år)

Eva Kjer Hansen er gået på sommerferie. Derfor har det ikke været muligt at få en kommentar.

 

Gense interviewet med Eva Kjer Hansen i TV SYD den 30. juni.