Vil kalde minister i samråd - politikere rystede over historier om hundeforening

Efter TV SYDs dækning af hundeforeningen New Hope, vil politikere stramme kontrollen, når hunde importeres til Danmark.

TV SYD har tidligere beskrevet, hvordan foreningen New Hope importerer hunde med smitsomme sygdomme og tvivlsomme personligheder. TV SYD har også fortalt om tidligere frivillige, som stod frem og fortalte, at de havde løjet på vegne af foreningen for at sælge flere hunde. Ydermere har TV SYD også talt med Fødevarestyrelsen, som kritiserede New Hope og kaldte deres arbejdsmetoder ulovlige

Derudover har TV SYD fået Forbrugerrådet TÆNK til at vurdere New Hopes kontrakt mellem dem og købere af hunde. Forbrugerrådet kritiserede den og kaldte den ugyldig og urimelig.

quote

Jeg vil indkalde ministeren i samråd med denne sag som afsæt

Pia Kjærsgaard

TV SYD har talt med politikere fra Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. De siger alle samstemmende, at de vil inddrage fødevareminister Rasmus Prehn, og at der er brug for mere kontrol af de hunde, som bliver importeret til Danmark.

Enhedslisten, Radikale Venstre og Liberal Alliance er ikke vendt tilbage på TV SYDs forespørgsel. 

Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti:

- Jeg er ganske simpelt rystet over at læse, at nogen som helst kan finde på at importere hunde, der ikke er i ordentlig stand. Dels er det levende dyr, der ikke har fået den rette behandling. Og dels er der familier, som efterfølgende skal leve med et dyr, der både kræver behandling og måske i sidste ende ender med at blive aflivet. Det er bare ikke i orden!

- Vi er nødt til at få ministeren på bane i denne sag. Det er jo ikke et enestående tilfælde, men noget der virker til at være konstant. Jeg vil indkalde ministeren i samråd med denne sag som afsæt.

- Vi skal have undersøgt Fødevarestyrelsens kontrol på området. Men måske er der noget lovgivning, som vi skal have strammet op på, herunder importørens ansvar og efterfølgende om straframmerne er i orden. Men pilen peger mest på den forening, som driver denne forretning. Det er dem, der ikke opfører sig ordentligt.

- Og uanset udfald så skal dette stoppes. 

Anders Kronborg fra Socialdemokratiet:

- Det er helt tydeligt hunde, som ikke lever op til den standard, som er defineret i den nye dyreværnslov. Det foregår ikke efter bogen, og det er naturligvis et problem, som myndighederne skal kigge nærmere på. Jeg vil tage en snak med vores minister, om det er noget, vi skal kigge nærmere på, siger han og uddyber:

- De her hunde har det ikke særlig godt, og jeres historier viser, at fokus skal skærpes på import af levende dyr. Vi skal have belyst, om Fødevarestyrelsen har gjort det godt nok og at brodne kar som New Hope, skal myndighederne efter. 

Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti:

- Det får det til at løbe koldt ned ad ryggen. Det er virkelig noget svineri. New Hope udnytter situationen med få hunde til salg i Danmark, og bruger følelserne med, at de redder hunde. Det er ikke tilfredsstillende, at man kan importere dyr på den her måde. De hunde i TV SYDs historier er dyr med psykiske problemer, som har levet et kummerligt liv, er aggressive og har dårligt helbred. Det er utilstedeligt, siger han og uddyber:

- Jeg vil foreslå, at myndighederne tager hånd om det, når dyr kommer til Danmark. Jeg synes også, at man skal kigge på foreningers regnskaber, så der er åbenhed om det. En forenings konstruktion skal ikke være et smuthul til at skjule regnskaber. 

- Nogle burde stilles til ansvar og straffes for det her svineri. Jeg vil spørge ministeren om omfanget, og hvordan det kan sikres, at det er sunde og raske dyr, som importeres til Danmark. 

- Det er slet ikke godt nok af Fødevarestyrelsen. Når reglerne bliver groft overtrådt, må man lukke det, indtil det er bragt i orden. 

Erling Bonnesen fra Venstre:

- Det er fuldstændig uacceptabelt det, de (New Hope Denmark) har gang i med at importere på den her måde. Det vil jeg råde dem til at stoppe med omgående. Importen er formentlig ulovlig og samtidig er der risiko for, at de slæber nye sygdomme til Danmark. Jeg håber, at Fødevarestyrelsen og myndighederne træder i karakter, siger han og fortsætter: 

- Senere i dag vil jeg stille et spørgsmål til ministeren og bede om en redegørelse for problemstillingen i forhold til import af gadehunde på landsplan. Vi skal vide, om der er tale om enkelte tilfælde, eller om der er en stigende tendens med den her problematiske import, som kræver handling.

Kan det få konsekvenser for import af gadehunde generelt?

- Jeg vil gerne have redegørelsen først, men den generelle holdning fra mig og Venstre er, at ulovlig import af hunde – og herunder sandsynligheden for, at hundene slæber nye sygdomme til Danmark – er uacceptabelt. Det vil vi ikke stiltiende se på, slutter han. 

Karina Lorentzen fra Socialistisk Folkeparti:

- Det er jo et ædelt formål at hjælpe gadehunde fra Portugal, men det hjælper ikke at importere syge og dårlige hunde. Det lyder også til, at New Hope laver vildledende markedsføring. Det er forfærdeligt for dyrene, og man skal stramme op på kontrollen, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil derfor spørge fødevareministeren, om der kan komme kontrol, når hundene kommer til Danmark. Når der er så mange problemer, må Fødevarestyrelsen få New Hope til at fremlægge dokumentation for, at hundene er testet og undersøgt. Men umiddelbart lyder det ikke til, at Fødevarestyrelsen har gjort det godt nok.