TV der bevæger dig

De øver indsats mod udbrud af svinepest på gård ved Tønder

En svineproducent ved Tønder lægger tirsdag gård og svinestald til den store nationale øvelse i at bekæmpe svinepest, der foregår frem til torsdag.

00:21

Øvelsen havde tirsdag sit omdrejningspunkt i en svinebesætning på en gård nord for Tønder.

Øvelsen havde tirsdag sit omdrejningspunkt i en svinebesætning på en gård nord for Tønder. Foto: Localeyes.dk

1 af 2

Øvelsen er et simuleret udbrud af afrikansk svinepest, og formålet er at teste myndighedernes beredskab, hvis katastrofen skulle ske.

Medarbejdere fra Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Landbrug & Fødevarer politiet og mange andre instanser deltager i øvelsen, der tirsdag havde sit omdrejningspunkt i et tænkt udbrud af svinepest i en svinebesætning på en gård nord for Tønder.

Læs også Stor kriseøvelse: Svinepestudbrud tester Danmarks beredskab

Rammer den frygtede afrikanske svinepest Danmark, kan udgifterne til smittebeskyttelse, aflivninger, erstatninger og tabte eksportindtægter tælles i milliarder af kroner.

Øvelsen fortsætter de næste to dage andre steder i Danmark.

Se mere på localeyes.dk

Hvad er afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer af svin (herunder vildsvin). Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker. 

Virus kan spredes ved direkte kontakt med inficerede svin, herunder vildsvin eller ved indirekte kontakt med bl.a. foder, strøelse og vand forurenet med husdyrgødning, samt ved fodring med køkken- og madaffald, som indeholder virus. 

Afrikansk svinepest er konstateret i flere lande tæt ved Danmark, bl.a. Belgien, Polen, de baltiske lande og Rumænien. Rammer afrikansk svinepest Danmark, forventes al svineeksport til tredjelande at lukke i en periode. Indenfor EU, kan samhandlen fortsætte fra de områder, der ikke er underlagt restriktioner som følge af udbruddet. Dermed vil udgifterne til myndighedernes håndtering af smitten og erhvervets tabte eksport indtægter være minimum 2,5 milliard kr. og risikere at løbe op i 11 milliarder kr., skønner Fødevarestyrelsen. 

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.