11, 12, 13, 14, 15, så skal vi giftes!

Der er gået sport i at få en vielsesdato som er svær at glemme. Datoen 7.9.13 vakte stor travlhed hos giftefogederne i Esbjerg og Ribe. Og i dag, onsdag 11.12.13, er også god til bryllupper.

?I 2012 og 2013 har vi haft flere af de ?talmagiske? datoer og disse datoer er populære, fordi de måske for nogle er lettere at huske, siger giftedfoged Tove Falby Erichsen, Esbjerg Kommune.

Tove Falby Erichsen peger på, at et særligt klokkeslet kunne have særlig interesse: 14.15, så man får hele talrækken: 11.12.13.14.15

I Esbjerg Kommune markeres dagen lidt mere festligt end andre dage. Den røde løber rulles ud både på Det Gamle Rådhus i Ribe og Ting- og Arresthuset i Esbjerg og parrene og deres gæster bydes på et glas champagne. Der er 13 par, der skal vies i Ribe og syv par i Esbjerg.

Flere andre lokale kommuner melder også om flere vielser i dag end på mere normale onsdage. I Vejle skal seks par vies i dag på byens rådhus.