200 kilo ubestemmelig klump skyllet i land - hvad er det?

En kæmpe klump spæk og muskler er drevet i land på Sædding Strand ved Esbjerg. Muligvis er det resterne af en død hval - men hvilken?

Onsdag har museumsformidler på Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, Lasse Visser Ottosen, været på en særlig opgave.

Har har nemlig skullet se nærmere på en kæmpe klump ubestemmelig og blævrende klump spæk og muskler, der er drevet i land cirka 200 meter fra de 4 Hvide Mænd på Sædding Strand. 

quote

Sådan umiddelbart kan man jo ikke se, hvad det er.

Lasse Visse Ottosen, formidler, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

- Sådan umiddelbart kan man jo ikke se, hvad det er. Men ud fra den meget ramme lugt og ikke mindst størrelsen af klumpen har vi en formodning om, at det kan være resterne af en død hval, siger Lasse Visse Ottosen, der er formidler på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Her er klumpen, der måler 3x5 meter.
Her er klumpen, der måler 3x5 meter.
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Hvilken hval er det?

Derfor har han nu taget en DNA-test af klumpen, så det kan fastslås, om det nu også er en hval - og ikke mindst hvilken art.

- Vi får svaret om et par uger. Normalt vil jeg skyde på en vågehval eller en finhval, da det ikke er usædvanligt, at de svømmer i vores farvand. Men i de senere år er der kommet flere hvalarter i havene omkring Danmark, så det kan også være en blåhval - eller en hel andet art, forklarer Lasse Visse Ottosen.

Stor, tung og ildelugtende

Opmålinger af klumpen viser, den er 3 gange 5 meter, og museumsformidleren, der også er tilknyttet beredskabet for havpattedyr, anslår, at hele molevitten vejer omkring 200 kilo og består af muskler og spæk, der er i forrådnelse.

- Den lugter fælt, og det gør døde hvaler. Nu glæder vi os til at få at vide, hvilken art den tilhører. Det er altid meget spændende, siger Lasse Visse Ottosen til TV SYD.

Spisekammer for fugle og dyr

Han har nu indrapporteret fundet til Esbjerg Kommune, og de bestemmer, om klumpen skal fjernes fra stranden eller får lov at blive liggende.

- Vi ser gerne, at den bliver på stranden, da den udgør et kæmpe spisekammer for masser af fugle og dyr, men det er kommunen, der afgør dén del, forklarer Lasse Visse Ottosen.