300 flygtninge på vej til Hviding

Det gamle hospital i Hviding får nye beboere i løbet af november og december. Her opretter Udlændingestyrelsen nemlig et nyt asylcenter.

Tønder Kommune skal stå for driften i et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune. Det oplyser de to kommuner i en pressemeddelelse.

I Hviding lejer Udlændingestyrelsen det tidligere sygehus, der i dag ejes af statens ejendomsselskab, Freja ejendomme A/S. Region Syddanmark bruger enkelte af bygningerne, men vil flytte ud midt i november. Herefter vil Udlændingestyrelsen råde over hele bygningskomplekset. Dog vil en enkelt bygning fortsat blive brugt af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre.

- Vi er rigtig glade for, at det gamle hospital i Hviding kan gøre gavn og være med til at hjælpe så mange mennesker, der står i en ulykkelig situation. Vi har alle sammen et stort fælles ansvar for at løse opgaven med at huse de mange asylansøgere på bedste vis, og vi ser frem til et godt samarbejde med Udlændingestyrelsen og AsylSyd, siger borgmester i Esbjerg Kommune Johnny Søtrup.

Det nye asylcenter i Hviding vil blive taget i brug løbende i anden halvdel af november og frem mod udgangen af året. På centret vil der være plads til ca. 300 asylansøgere. Derudover bliver der oprettet flere pladser, som kan tages i brug efter behov. Disse pladser vil derfor ikke altid vil være besat.

Udlændingestyrelsen vil også gennemføre mindre istandsættelser af bygningerne og vil i videst muligt omfang gøre brug af lokale entreprenører og leverandører til arbejdet.

Esbjerg Kommune vil sammen med Udlændingestyrelsen og Tønder Kommune holde et informationsmøde i Hviding om de nye asylcenterplaner. Mødet finder sted i Hviding Forsamlingshus onsdag den 11. november kl. 18.