328 slagteriarbejdere fratræder i Esbjerg

Slagteri-koncernen Danish Crown lukker aftenholdet på slagteriet i Esbjerg 25. juni. Dermed er 328 ansatte fyret.

De første 80 er allerede fratrådt.

I Rødding lukker hele slagteriet med 192 ansatte. De timelønnede får besked om deres fratrædelse i august. Funktionærerne er afskediget.

18 juni lukker brystflæskafdelingen i Skærbæk i Sønderjylland. 35 mister deres arbejde.

De 14 fyringer i Horsens og 10 i Blans er gennemført, men de pågældende er blevet ferieafløsere.

Danish Crown har skåret den danske medarbejderstab ned med 580. En række steder kan medarbejderne få en kortvarig forlængelse af deres ansættelse, hvis de bliver ferieafløsere.