370 millioner til omfartsvej ved Ribe

Onsdagens trafikaftale sikrer mere end 370 millioner kroner til en ny omfartsvej ved Ribe. En tidlig julegave, siger Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, til TV SYD.

Der er helt præcist afsat 372,4 millioner kroner til en realisering af projektet. Parterne vil drøfte den konkrete udformning af projektet, når den færdige VVM-analyse foreligger.

- Det er til gavn for både de lokale og det lokale erhvervsliv, som vil få gavn af den mindre trængsel, som en omfartsvej vil give, siger Johnny Søtrup videre til TV SYD. Vejen omkring Ribe har i mange år været en flaskehals for bilisterne og jegglæder mig til at problemet bliver løst.

- Se flere fakta om Ribes nye omfartsvej her

På den eksisterende rute 11 omkring Ribe var der i 2010 en årsdøgntrafik mellem 11.000 og 13.000 køretøjer. Der er kapacitetsproblemer ved Ribe med jævne mellemrum og på bestemte dage eller særlige perioder.

Hele Rute 11, herunder vejen omkring Ribe, er præget af sommertrafik, hvor primært tyske turister tager i sommerhuse langs Vestkysten, eller hvor endagsturister besøger strandene.

Det medfører nogen kødannelse i krydsene på strækningen, hvilket forringer fremkommeligheden. Da vejen omkring Ribe er den mest belastede del af rute 11, vil sommertrafikken have de største konsekvenser her.

Som en del af forundersøgelsen af rute 11 har Vejdirektoratet undersøgt flere løsningsforslag, og har på den baggrund præsenteret to forslag til linjeføringer (A og B) for anlæg af en omfartsvej ved Ribe.

Linjeføring A forløber i åbent land længere væk fra byen end linjeføring B men krydser igennem et Natura 2000 område og berører en række områder med kulturhistorisk interesse, herunder kirkeomgivelserne for Ribe Domkirke. Linjeføring A kan anlægges som en 2+1 motortrafikvej med en hastighed på 90 km/t.

Linjeføring B er mere bynær og berører i mindre omfang et Natura 2000 område samt kirkeomgivelserne for Ribe Domkirke.

Linjeføring B er delvist en udbygning af den eksisterende ringvej.