40.000 ekstra skoletimer i Esbjerg

Skolerne i Esbjerg vil i næste skoleår frigøre 40.000 lærertimer til undervisning. Dermed kommer hver lærer op på 23 lektioner pr. uge.

Esbjerg Kommune følger udviklingen i en række andre kommuner, blandt andet Kolding. Lærerne skal bruge færre timer på møder, udvikling, pauser og tilsynsopgaver.

Den samlede arbejdstid til regulær undervisning kommer op på omkring 41 procent af den samlede arbejdstid for lærerne i folkeskolerne i Esbjerg.

Kommunen har indgået en lokal aftale om arbejdstiden for lærerne. De første 17.000 ekstra timer til undervisning er defineret i aftalen, mens de 23.000 timer skal udmøntes på de enkelte skoler.

Et år mere i skole

Esbjergs skolevæsen har analyseret arbejdstidsaftalerne for lærerne og fundet frem til en lang række uhensigtsmæssigheder. For eksempel koster skolebiblioteker og tilsyn med it-udstyr et voldsomt forbrug af arbejdstimer.
 
- Vi har været inde og strammet op politisk for at få mest mulig ud af de timer, lærerne er på arbejde, siger Jesper Frost Rasmussen (V), medlem af Esbjergs børne- og familieudvalg.

Han siger, at de 40.000 ekstra undervisningstimer sammen med besparelsen på nedlæggelse af små skoler svarer til, at hver elev kan få et helt års mere undervisningstid i løbet af ni års skolegang.

Formanden for Esbjerg Lærerforening, Kenneth Nielsen, mener, at aftalen er udtryk for det bedst opnåelige. Han lægger vægt på, at lærerne stadig får afsat tid til forberedelse af undervisningen.