60 millioner spildt på ingenting

Minister går ind i sagen om skandaleramt godsterminal.

Trafikminister Hans Chr. Schmidt, (V),  har i dag bedt Trafikstyrelsen redegøre for sagen om den skandaleramte godsterminal i Esbjerg. Her er investeret 60 mill. kr. i en terminal, som ingen vil bruge.

Der var en grøn og stor plan om at flytte godstransporten væk fra lastbilerne og over på jernbaneskinnerne som er forduftet derhen, hvor peberet gror, fordi transportvirksomhederne ikke vil bruge erminalen. De kalder den en discountløsning, og lige nu ser 60 mill. investerede danske kroner ud til at være spildte.

Det nye skinnenet, der blev anlagt fra banegården i Esbjerg og ned til Esbjerg Havn, er på godt 450 meter, men fordi terminalen er for lille og giver for mange driftsomkostninger, så er den blevet valgt fra.

i stedet er området er nu lejet ud som opbevaringsplads til en stor biltransportør, der parkerer  biler på pladsen.

Hvad der kommer til at ske med godsterminalen, der ikke bliver brugt, er foreløbig uvis, men ifølge havnedirektør Ole Ingrisch bliver der fortsat arbejdet på sagen.

Trafikminister Hans Chr. Schmidt siger til TV SYD: