81 protester mod kæmpe vindmøller

Miljøministeriet og Esbjerg Kommune har fået 81 protester mod at opføre 200 meter høje vindmøller I Måde øst for Esbjerg.

Høringsfristen udløb i dag.

Området i Måde rummer i forvejen mindre forsøgsmøller.

Ansøgningen om at opstille de store vindmøller kommer fra Bjarne Christensen i samarbejde med Siemens Wind Power A/S.

De vil opstille fire forsøgsvindmøller med en totalhøjde på 200 meter, to målemaster i samme højde som møllernes navhøjde samt to markeringsmaster på 200 meter med hvidt blinkende lys, der skal advare fly.

Møllerne skal testes i vindmølleparken, inden de sættes i produktion.

Planlægningen

Miljøcentret i Odense under Miljøministeriet har lavet et tillæg til Esbjerg Kommunes kommuneplan, der sammen med en lokalplan fra kommunen har været i høring.

Naboerne er bekymrede over at få udsig t il de høje vindmøller, og de frygter også støjen. Fire mindre beboelsesejendomme, der ligger inden for 800 meter fra de kommende møller, skal rives ned.

- Vi vil nu sammen med Miljøcenter Odense gennemgå indsigelserne for at se, om noget skal ændres i lokalplanen eller tillægget til kommuneplanen, siger formanden for Esbjerg Kommunes plan-og miljøudvalg, John Snedker (S).

Kommunen har det sidste ord i planlægningen, da den skal vedtage lokalplanen i byrådet.