TV der bevæger dig

Alle partier bag budgetforlig i Esbjerg

Alle partier i Esbjerg Byråd står bag et budget, som giver besparelser på ca. 265 mio. kr. Politikerne har prioriteret den borgernære service, men der vil ske forringelser af den nuværende service.

Alle partier er bag budgetforlig i Esbjerg.

Forligspartierne er enige om, at budgetaftalen er et skridt på vejen mod en bedre strukturel balance. Et vigtigt pejlemærke i forhandlingerne har været, at der i 2012 og 2013 fortsat skulle være en positiv kassebeholdning. Der beregnes også, at der skal være overskud på den ordinære drift i alle budgetårene frem til 2015.

Besparelser

Besparelserne skal bl.a. findes på det administrative område, på bibliotekerne samt i aktiveringsudgifterne til revalidender. På udviklingssiden er det især erhvervsudvikling og vækstfremme, som har optaget forligsparterne. Det resulterer i en pulje på 10 millioner kroner til vækstfremme og innovation.

Anlægsarbejder udskydes

Parterne bag forliget har været inde og revurdere tidsrammen for de planlagte anlægsprojekter, hvilket betyder, at en række projekter udskydes for at frigøre midler til andre projekter.