Ansvaret for kørekort og køreprøver flyttes til Ribe

Med det netop indgåede politiforlig flyttes hele ansvaret for køreprøver og udstedelse af kørekort fra politiet til Færdselsstyrelsen, der har hjemsted i Ribes tidligere amtsgård.

Ansvaret for køreprøver og udstedelse af kørekort skal flyttes fra politiet til Færdselsstyrelsen. De ca. 115 politiårsværk, der i dag er beskæftiget med disse opgaver, frigøres, så de kan indgå i en styrkelse af politiets operative kapacitet, og samtidig bliver ansvaret for kørekortopgaverne samlet i en enkelt styrelse under Transport- og Boligministeriet, frem for at være delt mellem de enkelte politikredse.

- Det har været et ønske længe både fra et bredt udsnit af Folketingets partier og kørelærerne at få samlet ansvaret for kørekort. Jeg er glad for, at det nu er lykkedes og ser frem til, at Færdselsstyrelsen i Ribe kommer i gang med at give området en opdatering, som jeg ved, at både borgere og kørelærere efterspørger, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Overdragelsen sker den 1. oktober næste år, hvor Færdselsstyrelsen i Ribe overtager ansvaret og får forøget deres medarbejderstyrke med ca. 300 årsværk. De fleste af de nye medarbejdere skal dog fortsat være ude rundt om i landet, så der også fremover vil blive afholdt køreprøver i alle dele af landet.

Størstedelen af de berørte 300 årsværk er civilt ansatte og vil blive overflyttet til Færdselsstyrelsen, mens de politifolk, der i dag er beskæftigede med færdselsopgaverne, skal løse normale politi-opgaver. Færdselsstyrelsen vil derfor skulle ansætte og uddanne op mod 90 nye prøvesagkyndige i forbindelse med overdragelsen.

Nye køreprøvecentre

Færdselsstyrelsen vil oprette et større antal køreprøvecentre spredt rundt om i landet for at sikre, at det stadig er muligt at gå til køreprøve i nærheden af, hvor man bor.

Politiets opgave med udstedelse og administration af kørekort er i dag placeret i politiets administrative center i Holstebro. Det er hensigten, at kørekortadministration også efter ressortoverdragelsen vil være placeret i Holstebro eller omegn blandt andet af hensyn til de berørte medarbejdere.

Den samlede betaling for teori- og køreprøve vil stige til 1.000 kroner.